Solglittret

Andrahandsuthyrning

Den boende får hyra ut sin lägenhet i andra hand, endast om bostadsrättsföreningen lämnar sitt samtycke. Det spelar ingen roll om lägenhetsinnehavaren tar emot hyra eller ej.
Lägenheten får hyras ut i andra hand :
  1. dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skälför att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand
  2. dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person.
Under tiden lägenheten är upplåten i andra hand fortsätter lägenhetshavaren att ansvara för lägenhetens skick, månadsavgift och förekomst av störningar. Om lägenheten hyrs ut, utan bostadsrättsföreningens medgivande kan det medföra hyresavtalet sägs upp och att du får lämna lägenheten. Även korttidsuthyrning, Airbnb eller liknande kräver bostadsrättsföreningens medgivande. Vid uthyrning längre tid än två år, kan du som hyr lägenheten, bli av med besittningsskyddet, till andrahandshyresgästen.
Läs mer omm andrahandsuthyrning på Hyresnämndens hemsida

Andrahandsupplåtelse bostadsrättslägenhet.

Om din lägenhet är en bostadsrättslägenhet benämns andrahandsuthyrtning som ”andrahandsupplåtelse”. Andrahandsupplåtelse skiljer sig på några punkter från andrahandsuthyrning:
  1. som bostadsrättshavare inte behöver du inte ha ”beaktansvärda skäl”. I stället räcker det att du har ”skäl” att upplåta i andra hand.
  2. Bostadsrättsföreningen har möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av dig.
Att upplåta sin bostadsrätt i andra hand utan styrelsens tillstånd kan innebära att bostadsrätten förverkas. Med det menas att du förlorar rätten att nyttja lägenheten och att den måste säljas.

Tillstånd ges vanligtvis ett år i taget och max tre år i följd. Styrelsen prövar vid varje nytt ansökningstillfälle om arbetet, studierna eller de andra skäl som åberopats, fortfarande är att anse som tillfälliga.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet. Avgiften uppgår per år till 10% av basbeloppet.
Aktuellt basbelopp hittar du hos Statistiska centralbyrån SCB)

Ansökningsblanketter

Ansökan om andrahandsupplåtelse
Ansökan om andrahandsuthyrning

Till toppen

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!