Avgift för andrahandsupplåtlse Mon, 19 Aug 2019 19:45:07 +0200
Från och med 1 september 2019 inför Brf Solglittret en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter.. Avgiften uppgår till 10% av basbeloppet, vilket blir 387 kr per månad för 2019 och 394 kr per månad för 2020.

För att upplåtas (hyra ut) din lägenhet, för längre eller kortare tid krävs medgivande från Bostadsrättsföreningen.
Läs mer om andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse!


Renovering av tegelfogar Mon, 29 Jul 2019 16:00:48 +0200
Under 2016 renoverades fönsterbalkar och tegelfogar på höghusens tegelfasader mot gårdssidan. Nu är det dags att åtgärda övriga fogar. Med start den 5 augusti och under det närmaste halvåret kommer resterande tegerlfogar att renoveras.
Renoveringen ingår som en del av förenningens löpande fastighetsunderhåll.

Samtliga boende är informerade om den preliminära tidplanen för arbetet.


Ekonomin långsamt allt dättre Wed, 26 Jun 2019 19:07:23 +0200
Ännu ett år med ett mindre överskott, vilket medför att föreningens ackumulerade förlust minskar.

Efter årsmötet består styrelsen av sju ledamöter och tre suppleanter.
Förra året fortsatte reliningen av avloppsstammarna i hus A och C och reliningen av bottenstammarna slutfördes..

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här


Kallelse och årsredovisning inför årsstämman Thu, 16 May 2019 17:58:40 +0200
Du hittar kallelse och övriga underlag till stämman på nedanstående länkar:
Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt


Kallelse till årsstämman Mon, 13 May 2019 11:58:28 +0200
På tisdag den 28 maj 2019 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H. .
Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2019  Kallelse och dagordning
Årsredovisning 2018  Årsredovisning för 2018
Blankett för fullmakt  Blankett för fullmakt


Sortera och håll rent - så sänker vi kostnaderna! Fri, 12 Apr 2019 17:26:54 +0200
Sophanteringen kostar pengar varje år. Slarv med soporna ökar på dessa kostnader. Vi kan alla hjälpa till att hålla kostnaderna nere.
- Sortera avfallet korrekt
- Lägg avfallet i kärlen
- Lägg avfallet i rätt kärl
- Komprimera pappkartonger o l
Om du inte själv kan lägga ditt avfall i kontainern - anlita vaktmästaren mot en mindre avgift.

Informationen hittar du här!

Kontakta HSB om du har frågor eller synpunkter på avfallshanteringen.

Karta över sophus, miljörum etc


Vi bor i samma hus.... Mon, 1 Apr 2019 22:44:16 +0200
Alla boende bör handla så att störningsmomentet för de kringboende grannarna vid alla tidpunkter minimeras så långt som det är möjligt. Samtidigt måste det finnas förståelse för att detta inte alltid kan uppnås.

Om du skall göra något störande - prata med dina grannar. När du vill borra har kanske din granne bjudit till fest!

Läs mer om föreningens Trivselregler !


Dags för årsstämman Fri, 22 Mar 2019 15:30:46 +0100
Årsstämman kommer att hållas den 28 maj 2019. Kallelse och dagordning lskickas ut senast 2 veckor dessförinnan. Som medlem har du möjlighet att lämna förslag (motion) på ärenden du vill att Stämman skall ta ställning till. Förslagen, som skall vara skriftliga och innehålla namn på förslagsställaren, lämnas senast den 7 april. Förslagen mailas till info@solglittret.se, lämnas i föreningens brevlåda vid Sunnanväg 6G eller skickas till Brf Solglittret, Sunnanväg 6G, 222 26 LUND


Nya stadgar Sat, 16 Mar 2019 17:54:59 +0100
Föreningens nya stadgar är nu registreradse hos Bolagsverket och gäller fr o m 27 februari 2019

De nya stadgarna


Ny förvaltare Fri, 15 Mar 2019 15:39:18 +0100
Brf Solglittret välkomnar Julia Ivanovski som ny förvaltare. Julia är anställd av HSB som anlitas för förvaltningen av vår fastighet..
Kontaktuppgifter


Parkeringsplatser Wed, 13 Mar 2019 22:56:27 +0100
Brf Solglittret hyr ut parkeringsplatser inomhus eller utomhus på Sunnanväg i Lund. Nära till centrum och lokaltrafik i Lund

Inomhus-  och utomhusparkering att hyraFaktablad


Fasadtvätt Wed, 5 Dec 2018 22:55:19 +0100
Den 10 - 12 december kommer fasaderna mot norr att rengöras genom högtrycksspolning med hetvatten. Arbetet sker från en skylift.


Akut fjärrvärmeavbrott Thu, 29 Nov 2018 17:22:47 +0100
Fjärrvärmen avbruten sedan i eftermiddags. Reparation pågår. Felet beräknas åtgärdat kl 21.00.
Läs mer på Kraftringens hemsida


Handlingar till extrastämma 4 december 2018 Sat, 24 Nov 2018 00:29:41 +0100
Läs, skriv ut och ta med dig kallelse och dagordning till extrastämman.
Om du inte kommer själv men vill ge fullmakt åt någon annan att delta i ditt ställe så måste ditt ombud ha en fullmakt. Alla dokument kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning extrastämma Kallelse och dagordning
Stadgeförslag Förslag till nya Stadgar
StadgarGällande Stadgar
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt
Extrastämman genomförs i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H.


Extra föreningsstämma Sat, 24 Nov 2018 00:29:52 +0100
Vid den senaste ordinarie årsstämman antogs ett förslag till nya stadgar. För beslut om ändring av stadgan krävs att två stämmor godkänner beslutet. Föreningen kallar därför till extra föreningsstämma för att slutligen anta förslaget till nya stadgar.

Anledningen till stadgeändringarna är att lagstiftningen om bostadsrättsföreningar har ändrats.


Målning av parkeringslinjer Fri, 28 Sep 2018 14:46:26 +0200
Fredagen den 12 oktober kommer föreningen måla parkeringslinjerna på parkeringen mot Sunnanväg. Det gäller gästparkeringen samt p-plats 201-234.
Målningen kommer att pågå mellan klockan 07-16 och arbetet beräknas vara klart samma dag.
Vi ber er därför flytta er bil den aktuella dagen


Uppskattad service Fri, 21 Sep 2018 17:51:24 +0200
Grindarna till gården öppnas med lägenhetsnyckel. Detta är en uppskattad service för boende i Brf Solglittret.. Skälet är att underlätta vid lastning och lossning, t ex vid flyttning, Detta under förutsättning att bilen är under uppsikt hela tiden.

Samtidigt gäller parkeringsförbud inom hela föreningens område utom på särskilda boende- och besöksparkeringar. Gångarna inom och utanför grindarna skall vara tillgängliga för Räddningstjänsten. Det är viktigt att bilen flyttas när lastningen/lossningen är klar..


Totalt grill- och eldningsförbud Wed, 25 Jul 2018 16:42:42 +0200
Från och med 23 juli råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Skåne. Detta innebär att det inte är tillåtet att grilla i någon form inom föreningens ytor. Tänk även på att inte kasta fimpar varken på gården eller från balkong/fönster.

Läs mer !


Med årets stämma togs första steget mot nya stadgar Tue, 5 Jun 2018 17:49:12 +0200
Efter årsmötet består styrelsen av sju ledamöter och två suppleanter. Första steget togs mot ändrade stadgar. Slutgiltigt beslut sker vid extrastämma i höst.
Förra året fick låghuset nya loftgångar och reliningen fortsatte med bottenstammarna i båda höghusen.

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här
Förslag till stadgar


Nu närmar sig årsstämman Mon, 21 May 2018 12:06:16 +0200
På onsdag den 23 maj 2018 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H. .
Underlagen kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2018 Kallelse, dagordning och förslag
Årsredovisning 2017 Årsredovisning för 2017
Stadgeförslag Förslag till Stadgar
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt


Förvaring i källare Mon, 21 May 2018 11:33:27 +0200
Källarförråd i flerbostadshus räknas normalt inte in i bostaden och omfattas därför inte av hemförsäkringen. Kontrollera med ditt Försäkringsbolag vad som gäller.

Risken för översvämning i källare är liten, men inte obefintlig - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor..

Du har ansvar för det som finns i ditt källarförråd - håll därför förrådet låst, även om du inte förvarar något i detsamma.


Handlingar till årsstämman 2018 Thu, 26 Apr 2018 23:05:43 +0200
Läs, skriv ut och ta med dig kallelse och dagordning till årsstämman. Du kan också ta ut förslaget till årsberättelsen för 2017.
Om du inte kommer själv men vill ge fullmakt åt någon annan att delta i ditt ställe så måste ditt ombud ha en fullmakt. Alla dokument kan du ladda ner och skriva ut från nedanstående länkar:

Kallelse och dagordning 2018 Kallelse, dagordning och förslag
Årsredovisning 2017 Årsredovisning för 2017
Stadgeförslag Förslag till Stadgar
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt

Årsmötet är den 23 maj kl 19.00 i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H.


Kallelse till Årsstämma Wed, 25 Apr 2018 17:53:32 +0200
Onsdag 23 maj 2018 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma. Årsstämman är medlemmarnas årliga tillfälle att ta ställning till föreningens verksamhet och till vem som skall få förtroendet att genomföra densamma. Kallelse lämnas till alla medlemmar.


Vill du ingå i bostadsrättsföreningens styrelse? Tue, 24 Apr 2018 16:35:13 +0200
Du som:

är intresserad av att påverka ditt boende
tror att du har något att tillföra styrelsen
vill lära dig hur styrelsearbete och hur en bostadsrättsförening fungerar

Kontakta valberedningen senast den 30 april!  Arvodering för nerlagt arbete beslutar styrelsen själv, inom fastställd ram.

Kontakta valberedningen!


Årsstämman 2018 närmar sig Thu, 8 Mar 2018 23:56:19 +0100
Årsstämman kommer att hållas den 23 maj 2018. Kallelse och dagordning lskickas ut senast 2 veckor dessförinnan. Som medlem har du möjlighet att lämna förslag (motion) på ärenden du vill att Stämman skall ta ställning till. Förslagen, som skall vara skriftliga och innehålla namn på förslagsställaren, lämnas senast den 9 april. Förslagen mailas till info@solglittret.se, lämnas i föreningens brevlåda vid Sunnanväg 6G eller skickas till Brf Solglittret, Sunnanväg 6G, 222 26 LUND


Stort intresse för styrelsearbetet Sun, 18 Jun 2017 23:46:46 +0200
Efter årsmötet består styrelsen av sju ledamöter och tre suppleanter. Det gångna årets verksamhet har tidigare fått godkänt av föreningens revisor och årsmötet bekräftade detta genom att ge styrelsen ansvarsfrihet. Reliningen av avloppsnätet har påbörjats och flera andra stora arbeten har genomförts under 2016. Samtidigt har resultatet förbättrats. Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här


Handlingar till årsstämman Sun, 7 May 2017 21:03:20 +0200
Läs, skriv ut och ta med dig kallelse och dagordning till mötet. Du kan också ta ut förslaget till årsberättelsen för 2016.
Om du inte kommer själv men vill ge fullmakt åt någon annan att delta i ditt ställe så måste ditt ombud ha en fullmakt. Alla dokument kan du ladda ner och skriva ut här:

Kallelse och dagordning Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning Årsredovisning 2016
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt

Årsmötet är den 24 maj kl 19.00 i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H.


Kallelse till årsstämma Sun, 7 May 2017 20:59:23 +0200
Onsdag 24 maj 2017 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma. Det är medlemmarnas årliga tillfälle att ta ställning till föreningens verksamhet och vem som skall få förtroendet att genomföra densamma. Kallelse har lämnats till alla medlemmar.


Mäklarinformationen uppdaterad Mon, 17 Apr 2017 21:26:18 +0200
Föreningen anlitar HSB för förvaltning, drift och fastighetsservice. Under våren tillträder ny förvaltare och ny vaktmästare.
Läs mer!


Felsorterade sopor kostar pengar Tue, 8 Nov 2016 20:22:03 +0100
Hushållssopor i miljörummen, plast i komposten eller i papperskärlen ger merkostnader på mer än 120000 kr per år. Detta motsvarar en månadskostnad på 40 kr per hushåll. Kostnaden uppstår då Renhållningsverket debiterar extra vid fel och hamnar i slutändan ut på hyran eller bostadsrättsavgiften
Då är inte föreningens kostnader för att hålla i ordning i soprummen och vid containern medräknade. Föreningens vaktmästare lägger åtskilliga arbetstimmar på att ta hand om avfall som lagts utanför kärlen eller containern eller på att plocka fimpar.


Hyreslägenhet upplåts som bostadsrätt, genom ny mäklare. Sun, 6 Nov 2016 17:02:31 +0100
När en hyreslägenhet sägs upp, säljer föreningen dessa som bostadsrättslägenheter. Föreningen kommer närmast att sälja en trea. Försäljningen stärker föreningens ekonomi och ökar stabiliteten i föreningen.

Lägenheten säljs genom fastighetsmäklaren Oscar Leghammar, hos Landgrens mäklarfirma. För närvarande finns en lägenhet till försäljning..

Föreningen kommer att lämna kommande upplåtelser till Oscar Leghammar. Du hittar aktuella upplåtelser på denna länk.
.


Lär känna dina grannar Sat, 20 Aug 2016 16:01:03 +0200
Träffa dina grannar, chilla, grilla och ge liv åt gården. Brf Solglittret och vår ordförande Arijola bjuder in samtliga boende till säsongsstart med lättare fika söndagen den 21 september kl 17.00- 20.00. Utnyttja denna möjlighet att lära känna dina grannar .


Statuskontroll Tue, 16 Aug 2016 22:38:58 +0200
Vart 3:e år besiktigar föreningen samtliga lägenheter genom en statuskontroll. Varje år genomförs denna statuskontroll i en tredjedel av samtliga lägenheter. Statuskontrollen är särskilt viktigt när det gäller våtrum, el och ventilation. Statuskontollen kan resultera i att lägenhetsinnehavaren ålägges att rätta till uppkomna brister. Som köpare/spekulant kan du begära att mäklaren tar fram uppgifter om eventuella brister och krav på åtgärder som kan finnas på lägenheten efter statuskontrollen. Kraven på åtgärder följer lägenheten och övergår till ny ägare om bristen inte åtgärdats före överlåtelsen.

Föreningen genomför ingen besiktning i samband med att lägenheten överlåtes.


Klostergården på Facebook Thu, 4 Aug 2016 21:20:18 +0200
På Facebook finns några "måsten" för dig som bor på "KG". Den viktigaste är naturligtvis Solglittrets egen grupp för boende i föreningens hus.
Vill du tipsa om ett evenemang som händer på Klostergården, söker du eller vill du annonsera ut tjänster, ha eller ge tips på något som har med vårt område att göra, kan du använda Klostergårdens Anslagstavla
Om du behöver köpa eller sälja så är Klostergårdens loppmarknad en bra början. Man behöver inte använda posten. Det räcker att träffas så är affären klar.
Retar du upp dig på hundar skall du inte testa Hundar på Klostergården. Men allt annat som rör hundar funkar.
I centrum ligger områdets eget bibliotek. Biblioteket är en länk till nytta och nöje.. Där hittar du kanske till och med information om Klostergårdens egen intresseförening och påtryckargrupp, Klostergårdens Byalag.


Renovering av trapphus Thu, 14 Jul 2016 21:03:51 +0200
I början av hösten kommer låghusens trapphus renoveras, bland annat kommer pelarna och trapporna att bytas ut. De provisoriska trapporna kan minska framkomligheten på gångarna.


Reliningen påbörjas Thu, 14 Jul 2016 20:50:10 +0200
Just nu förbereds den renovering av samtliga avloppsrör och dagvattenstammar genom relining som vi tidigare informerat om. Arbetena i 6H-K påbörjas andra veckan i augusti och kommer att pågå ca 8 veckor.
Föreningen genomförde i slutet på juni informationsmöte för de boende som berörs av arbetet.
Relining är en teknik där rörens livslängd förlängs genom att insidan av rören beläggs med en plastmassa.
Reliningen i föreningens övriga hus kommer att ske under 2017.


Fasadrenovering Thu, 14 Jul 2016 19:20:45 +0200
Fasadarbetena på det första höghuset närmar sig sitt slut och byggnadsställningarna kommer inom kort att flyttas till nästa hus. Eftersom fasadarbetena skall göras ända ner till marken måste de buskar som står intill fasaden tas bort..Fasadarbetena kommer att vara slutförda under september.
Tegelfasadernas fogar har varit dåliga och byts ut för att täta ytskiktet och förhindra att stenar lossnar.


Inga överraskningar på årsmötet. Thu, 30 Jun 2016 20:29:37 +0200
Efter årsmötet består styrelsen sju ledamöter och tre suppleanter. Det gångna årets verksamhet har tidigare fått godkänt av föreningens revisor och årsmötet bekräftade deytta genom att ge styrelsen ansvarsfrihet. Det senaste årets verksamhet är en bekräftelse av att Föreningen är stabil samtidigt som flera stora arbeten är avslutade, flera är på gång och ännu fler planeras.
Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här


Lär känna din granne Sat, 28 May 2016 22:11:36 +0200
Brf Solglittrets ordförande Arijola bjuder in samtliga boende till en träff med lättare fika söndagen den 29 maj kl 15.00- 16.00. Utnyttja denna möjlighet att lära känna dina grannar. Vi träffas på gården.
.


Handlingar till årsstämman Fri, 20 May 2016 22:27:26 +0200
Läs, skriv ut och ta med dig kallelse och dagordning till mötet. Du kan också ta ut förslaget till årsberättelsen ör 2015.
Om du inte kommer själv men vill ge fullmakt åt någon annan att delta i ditt ställe så måste ditt ombud ha en fullmakt. Alla dokument kan du ladda ner och skriva ut här:

Kallelse och dagordning Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning Årsredovisning 2015
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt

Årsmötet är den 8 juni kl 19.00 i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H.


Kallelse till årsstämma Thu, 19 May 2016 21:23:24 +0200
Onsdag 8 juni 2016 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma. Det är medlemmarnas årliga tillfälle att ta ställning till föreningens verksamhet och vem som skall få förtroendet att genomföra densamma. Kallelse har lämnats till alla medlemmar.


Vi behöver dig! Sun, 24 Apr 2016 00:06:12 +0200
Vill du engagera dig i föreningen så finns det olika sätt. Det kan vara
  • i styrelsen
  • i valberedningen
  • i arbetsgrupp (Trädgård, dela ut informationsblad)
  • som resursperson med specialkompetens

Är du intresserad eller känner någon som... - tveka inte!

Kontakta valberedningen!Ingen radon i våra bostäder. Mon, 11 Apr 2016 22:18:02 +0200
Efter krav från Kommunen har radonhalten i inomhusluften mätts i ett stort slumpmässigt urval av lägenheter i föreningens fastigheter. Samtliga prov låg långt under de riktvärden som finns.
Radon kan hamna i luften i bostäder genom att det finns naturligt i marken där bostäderna byggts. Radon kan också komma ifrån olämpliga byggmaterial, eller från dricksvattnet. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Gränsvärdet är 200 Bq/m3. I föreningens lägenheter uppmättes som högst 30 Bq/m3

Läs mer om radon och radonmätning på Boverkets hemsidaBarnvagn i trapphus kan rullas bort av Kronofogden Sun, 10 Apr 2016 21:53:54 +0200
Trapphus och loftgångar tillhör inte lägenheten utan är förenngens ansvar. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där.Trapphusen och loftgångar kan vara viktiga utrymningsvägar och får inte blockeras. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen. I Solglittret är det tillåtet att ha en dörrmatta utanför lägenhetsdörren. I övrigt krävs tillstånd från styrelsen.
Föreningen har möjlighet att begära handräckning av Kronofogden för att ta bort föremål från trapphus.

Läs HSB juristens bloggLokal för fester och möten. Wed, 30 Mar 2016 22:58:17 +0200
Brf Solglittret erbjuder boende och andra att hyra föreningens samlingslokal. Lokalen har plats för 30 personer och ett välutrustat kök. Den fräscha lokalen passar utmärkt till exempelvis barnkalas.
Mer om lokalen hittar du här!


Arbete pågår på hög nivå / Work in progress at high level Thu, 17 Mar 2016 22:21:12 +0100
En ögonblicksbild från taket just nu. Snart är ännu ett renoveringsprojekt klart. Förra året moderniserades ventilationen, balkongräckena på låghusen byttes ut, dräneringsarbeten genomfördes och vi fick nya bommar till gården.

TakarbeteRenovering av avloppsstammarna / Renovation of the sewer trunks Mon, 8 Feb 2016 22:13:49 +0100
Styrelsen har nu tagit beslut om renovering av samtliga avloppsrör och dagvattenstammar genom relining. Relining är en teknik där rörens livslängd förlängs genom att insidan av rören beläggs med en plastmassa. En fördel med metoden är att ingreppen i lägenheterna blir mindre och att arbetet därför går fortare än vid till exempel ett stambyte. Arbetet kommer att ske i etapper med ett hus i varje etapp med början i juni 2016 i hus 6 H-K

Arbetet kräver tillgång till alla lägenheter. De boende i 6 H-K har fått information i brevlådan om hur detta kommer att ske.

Innan arbetet sätts igång kommer informationsmöte att hållas.

in English The Board has now taken the decision on renovation of all sewers and storm water tribes by relining. Relining is a technique where the tube life is extended through the inside of the tubes are coated with a plastic mass. An advantage of the method is that interventions in the apartments will be smaller, and therefore the work goes faster than at a pipe replacement. Work will be done in stages with one house in every stage beginning in June 2016 house 6 H-K

When the work requires access to all apartments. All apartments in 6 H - K has received information in the mail about how this will be done

Before work is started, information meetings will be held.


Cykelrensning / Bike removal Sun, 7 Feb 2016 22:28:23 +0100
Övergivna och trasiga cyklar kommer att flyttas från de cykelställ och cykelförråd som finns i Solglittret.. För arbetet anlitas företaget Mybike. Alla cyklar kommer artt märkas med en etikett, som informerart om rensningen. Den 1 mars flyttas de cyklar som fortfarande har etiketten kvar

Cyklar som finns utanför cykelkställ och cykelförråd kommer att flyttas till cykelställ direkt.

Information har lämnats till samtliga boende.

in English Abandoned and broken bikes will be moved from the bicycle racks and bicycle storage available in Solglittret. For the task is the company Mybike assigned. All bikes will be marked with a label that informs about the cleanup. On March 1, will the bikes which still have the label be moved.

Bikes available outside bicycle racks and bicycle storage will be moved to bike racks directly.

Information has been provided to all residents.


Statuskontrollen avslöjar brister/ Status check reveals faults Tue, 2 Feb 2016 22:20:29 +0100
Att köpa sin lägenhet är för de flesta den största affär man gör. Det är mycket att tänka på. Som köpare har man långt gående undersökningsplikt och det är mycket sällan ett fel i lägenheten är "dolt" i lagens mening.

Men hjälp finns att få. Du kan t ex be mäklaren ta fram protokollet från senaste statuskontrollen från föreningen. Statuskontrollen görs av föreningen vart tredje år och uppmärksammar allvarliga brister, som läckande badrum, fel i ventilation, bärande väggar, brister i lägenhetens elledningar eller andra brister i lägenheten.

Av protokollet framgår om lägenheten haft brister och det skall också framgå om bristerna är åtgärdade. Finns det brister när du köper lägenheten övergår kraven på åtgärder på dig.

in English Buying an apartment are for most people their biggest transaction. There is much to think about. As buyers have far-reaching duty to examine and it is very rarely that an error in the apartment is "hidden" in the legal sense.

But help is available.You can, for example, ask the real estate agent to request the minutes of the latest status check of the association. The status check is done by the association every three years and draws attention to serious deficiencies, such as leaking bathrooms, failure of ventilation, supporting walls, errors in the apartment's electrical wiring or other flaws in the apartment

It is clear from the minutes of the status check if the apartment had flaws and it must also indicate if the deficiencies are corrected. Are there flaws when you buy the apartment turns demands for action on you


Lägenhetsdörrarna / The apartment doors Sun, 20 Dec 2015 00:50:15 +0100
Utformningen av lägenhetsdörrarna är styrelsens ansvar. Utformningen och utseendet mot trapphuset på dörrarna skall vara enhetliga. Dörrar som avviker från den gemensamma standarden är tillåtna enbart om lägenhetsinneghavaren kan visa upp ett skriftligt godkännande från föreningen.

in English The design of the apartment doors and its appearance against the stairwell is the responsibility of the association. Doors which deviates from the common standards are allowed only if there is a written consent from the association.


Lär känna din granne Thu, 14 Apr 2016 21:30:00 +0200
Styrelsen vill bidra till en förbättrad gemenskap inom Brf Solglittret och vår ordförande Arijola bjuder in samtliga boende till en träff med lättare fika söndagen den 17 april kl 17.00- 20.00. Utnyttja denna möjlighet att lära känna dina grannar
Om vädret blir bra sätter vi igång grillen. Annars blir det fika i samlingslokalen.
.


Asfalten bestod testet! / The Asfalt passed the exam! Thu, 10 Dec 2015 20:17:25 +0100
Nu är dräneringen på norrsidan av fastigheten klar. Dräneringen fungerar - trots de senaste veckornas kraftiga regn rinner vattnet undan. Även hålet på gången utanför 6H - I är åtgärdat.

in English Now the drain on the north side of the property done. Drainage works - despite the the recent weeks heavy rain the water drains away. Even the hole in the path outside the 6H - I is fixed.


Öppna bommen med lägenhetsnyckeln / Open the barrier with the apartment key Thu, 10 Dec 2015 19:34:56 +0100
Äntligen är de nya bommarna till gården och låsen på plats. Låsen går nu att öppna med lägenhetsnyckeln. Om du anlitar hantverkare eller väntar på leveranser som måste innanför bommarna ansvarar du själv för öppning och stängning själv.

in English Finally, the new barriers to the yard and the locks in place. The lock is now open with the apartment key. If you hire craftsmen or waiting for deliveries that must be inside the booms, you are responsible for opening and closing yourself.


Security door ? - consent from the association is needed Mon, 23 Nov 2015 23:32:03 +0100
According to the statutes, the apartment owner is responsible for the maintenance of the apartment door. However, the door itself and its appearance against the stairwell is the responsibility of the association. This means that it’s the association that decides if and when the door should be replaced, and also the design of the door. The association has as a requirement that the apartment doors should be uniform. That means the outside of the door on the stairwell side must go in style with all other doors, and that the door must have a slotted letter box. Anyone who wants to replace the door at their own expense must have prior written consent from the association before the door and the installation is ordered. An apartment door that have been replaced or changed so that it differs in color or lack a letter box slot should be restored urgently.


Säkerhetsdörr medgivande krävs Mon, 23 Nov 2015 23:24:30 +0100
Enligt stadgarna är underhållet av lägenhetsdörren huvudsakligen medlemmens ansvar. Däremot är dörren i sig och utseendet mot trapphuset föreningens ansvar. Det innebär att det är föreningen som beslutar om och när dörren skall bytas ut, samt utformningen av den. Föreningen har som krav att lägenhetsdörrarna skall vara enhetliga. Det innebär att utsidan av dörren mot trapphuset skall gå i stil med andra befintliga och att det i dörren skall finnas ett brevinkast. Den som vill byta ut dörren på egen bekostnad måste ha inhämtat skriftligt samtycke från föreningen innan dörren och arbetet beställs. Lägenhetsdörr som bytts ut eller ändrats så att den avviker i färg eller inte har brevinkast skall återställas snarast.


Portlåsning / Doorclosing Sun, 1 Nov 2015 22:45:15 +0100
Från och med måndag den 2 november kommer portarna till trrapphusen att hållas låsta från kl 19.00

From Monday 2nd November, entrance doors, H- P closed at 19:00 during winter time.


Boka tid för medlemsmöte Sun, 1 Nov 2015 22:32:45 +0100
Det årliga höstmötet kommer att hållas den 2 december 2015. På mötet kommer budgeten för 2016 att presenteras. Föreninens styrelse och representanter för HSB kommer att närvara. Boka in onsdagen den 2:e December kl 19.00 i samlingslokalen.


Lokalen tillfälligt avstängd Fri, 30 Oct 2015 18:01:38 +0100
På grund av reliningen av gagvattenavloppen kan föreningens lokal inte användas under tiden 2 - 6 november 2015


Stora arbeten påbörjas denna vecka Fri, 30 Oct 2015 17:50:00 +0100
Samtliga avloppsledningar kommer att relinas. Arbete kommer att fortgå under ca tre år. Det första som kommer att relinas är dagvattenledningarna från låghustaken eftersom detta skall göras innan låghustaket läggs om. Reliningen av lägenhetsavloppen påbörjas efter nyåret.

Takomläggningen är nästa stora projekt i höst. Den kommer att påbörjas i mitten på november och kommer att pågå under ca 4 veckor.

Boende i föreningen kommer att få mer information om arbetena och i vilken utsträckning det kommer att innebära störningar för dem.


Pussel ersätter grill /Puzzle after barbeque Sun, 25 Oct 2015 22:36:45 +0100
Man vet aldrig riktigt vad som kommer att ske på "Lär känna din granne". Innehållet blir vad de medverkande gör det till.

"Get to know yuor neighbour" can get you anywhere. Todays gathering ended in a race against the clock.

PuzzleHur gör Harry Bengtsson? Mon, 21 Sep 2015 22:27:48 +0200
Den billigaste energin är den du aldrig använder. Kolla gärna Harry Bengtssons magiska energispartips!Fler tips hittar du här!


Mallar för avtal om andrahandsuthyrning eller försäljning av bostadsrätt Wed, 26 Aug 2015 21:45:41 +0200
Vill du hyra ut din bostadsrätts i andra hand? Eller ska du kanske till och med sälja din bostadsrätt? Hos HSB hittar du några mallar som kan vara till användning för dig som är bostadsrättshavare.
Läs mer på HSB


ComHem är vår leverantör av Bredband och TV Fri, 21 Aug 2015 23:52:14 +0200
De markbundna TV kanalerna inklusive danska DR1 och DR2 får du direkt i din TV via vägguttaget från ComHem. Har du HD i TVn kan du få de några av dem i HD-kvalitè.
Genom samma uttag får du bredband, men då måste du ha ett abonnemang från ComHem.


Du behöver bara ett telefonnummer till HSB Sat, 22 Aug 2015 14:20:13 +0200
Alla kontakter med föreningens förvaltare och fastighetsskötsel skall gå via HSBs växel, eller genom mail.
Telefonnumret till HSB är 046-2108400.
Du kan även kontakta HSB via mail. Olika mailadresser hittar du www.solglittret.se

Vid felanmälan kan du ringa direkt 046-2108500. Numret är öppet dygnet runt för akuta fel. Vid brand eller andra nödsituationer skall du alltid ringa 112 !


Topprenoverad lägenhet säljs som bostadsrätt Tue, 4 Aug 2015 19:21:41 +0200
Totalrenoverad lägenhet på översta våningen i Brf Solglittret. Lägenheten är genomgående med fönster mot söder och mot norr.
Läs mer!


Mäklarinformationen uppdaterad Sun, 2 Aug 2015 22:15:36 +0200
Faktabladet med basfakta om föreningen har uppdaterats.
Du hittar faktabladet här!


Nya bommar förenklar och försvårar. Sun, 26 Jul 2015 16:22:34 +0200
Bommarna till gården kommer att bytas ut. Dessutom kommer två nya bommar att sättas vid infarterna till gången på norrsidan av Sunnanväg 6H-K. Arbetet påbörjas den 30 juli och beräknas klart en vecka senare. Grindarna kommer att kunna öppnas med lägenhetsnyckel och brandnyckel, men kommer inte att kunna lämnas öppna.


Njut höstmörkret med dina grannar! Get to know your neighbour! Sat, 24 Oct 2015 23:57:58 +0200
Lär känna din granne fortsätter. I kväll 25 oktober kl 17.00 - 20.00 träffas vi i föreningslokalen för lite höstmys och trivsel, tillsammans
Get to know your neighbour tonight, october 25th at 17.00 - 20.00! We meet in the community hall for some smalltalk and of course "fika"Slukhål förebyggs Fri, 17 Jul 2015 00:24:05 +0200
Den 20 juli kommer ett schakt att grävas upp på gången på gården mellan 6 H -J. Det har bildats en fördjupning i asfalten, som långsamt blir allt djupare. Arbetet, med att gräva upp, kontrollera rör och fyllning samt att fylla igen, packa jorden och lägga ny asfalt beräknas ta 8 arbetsdagar.


Äntligen - nu åtgärdas Norrsidan! Fri, 3 Jul 2015 00:13:19 +0200
Den 6 juli påbörjas arbetet med att åtgärda dräneringen på norrsidan av hus Sunnanväg 6H-K. Arbetet innebär att ett område i gången framför huset kommer att grävas upp för att montera en "aco drain ränna". Därefter skall asfaltbeläggningen återställas. Arbete beräknas ta 4 veckor.


Hyr ett tält - med eller utan möbler Fri, 3 Jul 2015 00:10:35 +0200
Vill du “regnsäkra” din utefest? Hyr föreningens partytält - med eller utan möbler. Grillen lånar du gratis. Tältet rymmer upp till 20 personer. Läs mer om tältet


Samling vid grillen Tue, 4 Aug 2015 19:34:13 +0200
Styrelsen bjuder på korvgrillning torsdagen den 6 augusti kl 18:00 - 20:00. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp. Vid regn träffas vi i samlingslokalen.


När vattnet har varit avstängt i ditt hus Tue, 16 Jun 2015 23:16:14 +0200
När vattnet släpps på igen Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. Om du har frågor ring VA Syds kundservice på 040-635 10 00.


Hål i gatan - hela sommaren Tue, 16 Jun 2015 22:39:53 +0200
Vår vattenleverantör VA Syd kommer, med början idag, att förnya vattenledningarna på Gråvädersvägen och Blidvädersvägen. Arbetet kommer att pågå till 30 september. Arbetet innebär dels avbrott i vattenleveranserna och begränsad framkomlighet i gatorna.
Läs mer på VA Syds hemsida


Senaste fråga / svar under vår FAQ Sat, 9 May 2015 13:53:56 +0200
Fråga: Jag skulle behöva en plastinsats till matavfallet i mitt kök. Hur får jag tag på den?
Svar: Felanmäl hos HSB, så fixar vaktmästaren en till dig.


Ny brevlåda till föreningen Tue, 5 May 2015 18:49:46 +0200
Post som gäller föreningen kan nu lämnas till styrelsen i den nya brevlådan på Sunnanväg 6G. Brevlådan sitter nu under tak men töms inte dagligen. Post som gäller förvaltningen skall alltid sändas till HSB. Detta gäller bland annat felanmälningar och allt som rör köp, försäljning och uthyrning och andrahandsuthyrning av lägenheter.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är med e-post info@solglittret.se


Grillkväll på gården Tue, 14 Jul 2015 22:54:37 +0200
Styrelsen bjuder på korvgrillning onsdagen den 22 juli kl 18:00 - 20:00. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp. Vid regn träffas vii samlingslokalen.


Hitta gemensamma utrymmen Tue, 5 May 2015 12:13:19 +0200
En interaktiv karta över fastigheten finns nu på hemsidan. Du hittar den under det nya menyvalet "Kartor"  eller på denna länk


Årsmötet: Styrelsen fick godkänt på alla punkter Wed, 17 Jun 2015 22:58:14 +0200
Styrelsen fick godkänt på alla punkter vid årets stämma som hölls den 3 juni.. Resultatet har förbättrats ytterligare under året. Styrelsen har fått två nya ledamöter och är nu fullt bemannad.
Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här


Lättare att nå entrén Mon, 27 Apr 2015 23:03:18 +0200
En ramp och ny trappa har byggts vid ingång 6P mot Gråvädersvägen. Det kommer att underlätta för barnvagnar. Samtidigt underlättas hanteringen av miljöavfallet.


Solglittret vs. regnet, rond 2 Tue, 23 Jun 2015 08:17:08 +0200
Söndagen den 28 juni kl 18.00 bjuder styrelsen på korv med bröd. Då tänder vi grillen och ger dig möjlighet att lära känna din granne över en lättare fika.
Samling vid grillen. Skulle det ändå, mot förmodan, regna så träffas vi i föreningslokalen istället


Nej, vi har inte glömt släcka ljuset! Sun, 26 Apr 2015 00:25:15 +0200
Ny skylt vid föreningens samlingslokal och nattbelysning gör gården säkrare. Belysningen är tänd när det är mörkt.


Grillen skall invigas! Fri, 8 May 2015 17:45:07 +0200
På onsdag 13 maj kommer föreningens grill att monteras på gården och på kvällen kl 18:00 är det dags för invigning. Inom ramen för "Lär kanna din granne" kommer föreningen då att bjuda på korv för egen grillning och lite fika.


Många ville lära känna grannarna! Sun, 3 May 2015 00:58:43 +0200
Solen lyste och det var många glada miner när grannträffarna inleddes den 19 april. Ett antal boende tog tillfället i akt att träffas på gården. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vad måste vi ändra på? Grannträffarna kommer att hållas någon gång per månad. Var vet vi - på gården! Datum anslås i trappan och på hemsidan några dagar innan.


Kom förberedd till årsstämman den 3 juni! Sun, 24 May 2015 00:31:05 +0200
Läs, skriv ut och ta med dig kallelse och dagordning till mötet. Om du inte kommer själv men vill ge fullmakt åt någon annan att delta, så måste ditt ombud ha en fullmakt. Båda dessa dokument kan du ladda ner och skriva ut här:

Kallelse och dagordning Kallelse och dagordning
Blankett för fullmakt Blankett för fullmakt

Årsmötet är den 3 juni kl 19.00 i föreningslokalen med ingång från gaveln på låghuset mittemot ingång 6H.


Kallelse till Årsstämma Wed, 20 May 2015 22:37:21 +0200
Onsdag 3 juni 2015 klockan 19:00 genomförs föreningens årsstämma. Det är medlemmarnas årliga tillfälle att ta ställning till föreningens verksamhet och vem som skall få förtroendet att genomföra densamma. Kallelse har lämnats till alla medlemmar.


Nya balkongpaneler i låghusen Fri, 1 May 2015 00:28:46 +0200
Den 4 maj börjar arbetet med att byta panelen på låghusens balkonger. Bytet sker med hjälp av lift. Entrepenör är Lödde Plåt. Frågor om arbetet ställs till förvaltare Erik Albäck på HSB


Perfekt till vårfesten!! Wed, 22 Apr 2015 21:54:02 +0200
Fixa din fest på gården. Föreningens partytält går att hyra för 300 kr. Du kan även hyra bord och stolar för 200 kr.


Utbyte av golvbrunn Sat, 18 Apr 2015 07:36:01 +0200
Vid renovering av badrum bekostar föreningen utbyte av befintlig golvbrunn med högst 6000 kr. Gäller inte ny golvbrunn eller då golvbrunnen flyttas. Kontakta alltid föreningens förvaltare innan arbetet beställs.


Lär känna din granne! Thu, 16 Apr 2015 22:45:16 +0200
Kom ner på gården på söndag den 19:e april mellan kl 15:00 - 17:00. Brf Solglittret och Arijola Delija bjuder därför in dig som bor på Sunnanväg 6 till en lättare fika och möjligheten till att lära känna dina grannar. Vid regn träffas vi i samlingslokalen under 6 G.


Get to know your neighbour Thu, 16 Apr 2015 22:41:38 +0200
Come out on the yard on Sunday, April 19th at 15:00 - 17:00. Brf Solglittret and and Arijola Delija invites everybody living Sunnanväg 6 to have some "fika" (coffee, tea, etc) and the opportunity to get to know your neighbour. If it will rain we will meet in the community hall at 6G otherwise we meet in the yard.


Topplägenhet snart till försäljning Wed, 15 Apr 2015 20:34:34 +0200
Snart läggs en topplägenhet på 3 rum och kök ut till försäljning, Den helrenoverade lägenheten ligger överst på åttonde våningen. När renoveringen är slutförd kommer lägenheten att säljas genom Joel Lindskoug - Fastighetsmäklaren,


Ny trappa och ramp Wed, 15 Apr 2015 20:29:42 +0200
Ny trappa och ramp byggs för att underlätta åtkomsten till miljörummet vid uppgång 6P. Arbetet beräknas ta två veckor.


Nyrenoverad hyreslägenhet såld Sun, 12 Apr 2015 00:39:01 +0200
Senast lediga hyreslägenhet, en etta, är nu såld. Den såldes på uppdrag av föreningen genom Joel Lindskoug - Fastighetsmäklaren, För tillfället är de alla lägenheter som föreningen lämnat till försäljning sålda. Men flera lägenheter är under renovering och kommer att lämnas till försäljning längre fram


Avfallshantering Fri, 27 Mar 2015 16:08:27 +0100
Anvisningar för hur boende skall hantrera sitt avfall delas i dagarna ut till samtliga boende. Avfallskärlen skall användas. Det är viktigt att sopkärlen går att stänga. Om något kärl är fullt använd ett annat för samma ändamål.
Informationen hittar du här!
Kontakta HSB om du har frågor eller synpunkter på avfallshanteringen.
Var du lämnar ditt avfall hittar du här


Ny logga ! Sat, 21 Mar 2015 15:26:06 +0100
En uppstigande sol som lyser över föreningens låga och höga hus. Det blev resultatet när föreningen byter logotyp. Färgerna blir desamma som tidigare.

Logotypen kommer att bli föreningens kännetecken under många år.


Felsorterade sopor kostar varje hushåll 40 kr per månad Tue, 10 Mar 2015 17:00:56 +0100
Hushållssopor i miljörummen, plast i komposten eller i papperskärlen ger merkostnader på mer än 120000 kr per år. Detta motsvarar en månadskostnad på 40 kr per hushåll. Kostnaden uppstår då Renhållningsverket debiterar extra vid fel och hamnar i slutändan ut på hyran eller bostadsrättsavgiften
Då är inte föreningens kostnader för att hålla i ordning i soprummen och vid containern medräknade. Föreningens vaktmästare lägger åtskilliga arbetstimmar på att ta hand om avfall som lagts utanför kärlen eller containern eller på att plocka fimpar.


Hitta rätt i våra utrymmen! Sun, 8 Mar 2015 22:29:49 +0100
God boendeservice är en viktig del av det goda boendet. Solglittret har t ex flera välutrustade tvättstugor och utrymmen för cyklar, barnvagnar och även en fräsch lokal att hyra för olika sammankomster.
Nu finns det en karta som visar var du hittar denna boendeservice. Kartan är än så länge en prototyp. Lämna gärna synpunkter på kartan till web@solglittret.se .
Kartan hittar du här.


Solglittret byter logga! Sun, 8 Mar 2015 01:07:47 +0100
Bostadsrättsföreningen Solglittret är det korrekta namnet på föreningen. När vi nu byter logotyp så visar den föreningens korrekta namn, och kommer förhoppningsvis inte längre att förväxlas med fastighetsbeteckningen, som är Solglittret2. Må solen alltid lysa över och glittra i föreningens låga och höga hus.
Hör gärna av dig till web@solglittret.se om du har synpunkter på den nya loggan.


Parkera tryggt och billligt Wed, 4 Mar 2015 16:43:18 +0100
Parkering ute och inne till bra priser. Nära till stora arbetsplatser som Tetra Pak, Försäkringskassan och Järnåkraskolan.


Ytterligare lägenhet till försäljning Sun, 22 Feb 2015 19:49:15 +0100
-Just nu visar jag två enrumslägenheter, säger Joel Lindskoug - Fastighetsmäklaren, när jag stöter ihop med honom mellan visningarna.
-Den ena lägenheten är en tidigare hyreslägenhet som nu säljs som bostadrätt med nymålade vita väggar, nylagd parkett och helt nya vitvaror i kök.
Joel Lindskoug - Fastighetsmäklaren,anlitas av Brf Solglittret när tidigare hyreslägenheter skall upplåtas som bostadsrätter.


Kaffe med dopp - tema Quiz Sun, 15 Feb 2015 00:24:25 +0100
HSB drar åter igång med den populära träffen Kaffe med dopp och bjuder in Solglittrets medlemmar. Detta är en trevlig fikastund tillägnad dig som är lite äldre och vill knyta nya bekantskaper samtidigt som du njuter av en god kopp kaffe och hembakta kakor.
Tid och plats 27 februari 2015, kl 14:00 - 16:00 HSB Skånes Visningsstudio, Gnejsvägen 15 i Lund.


Tina mat i kylen istället för i micron! Sat, 14 Feb 2015 12:32:25 +0100
-Ska du tina upp mat från frysen? Maten mår bättre av att du tar ut den i god tid och låter den tina i kylen istället för i micron.
Ett av många spartips i Allmännyttans energisparkampanj. Alla kan göra något men ingen behöver göra allt för att spara energi.
Fler energispartips hittar du här!
eller här.!


Nu kommer trivselreglerna hem till dig i brevlådan Wed, 11 Feb 2015 22:45:57 +0100
Våra medlemmar vill bo fint, vilket ibland leder till att det hamras och borras. Sen ska det firas!
Reglerna ger utrymme för detta, men på sena kvällar, nätter och söndagar ska det vara tyst.
Trivselreglerna finns som ett stöd för dig i planering av lägenhetsunderhåll, fest eller annat som kan vara störande för grannarna.
Reglerna är desamma som tidigare


Solglittret erbjuder billiga garageplatser Sun, 8 Feb 2015 22:44:53 +0100
Hyr garage och parkering billigt och centralt i Lund. Nära till stora arbetsplatser.


Sålda lägenheter ger bättre likviditet Sun, 8 Feb 2015 08:42:13 +0100
Föreningen har under januari sålt två lägenheter. Det är tidigare hyreslägenheter som nu sålts som bostadsrätter. Försäljningarna stärker föreningens ekonomi och ökar stabiliteten i föreningen.

Lägenheterna har sålts genom fastighetsmäklaren Joel Lindskoug. För närvarande finns en lägenhet till försäljning..

Under våren kommer ytterligare lägenheter att lämnas till försäljning.


Få Solglittrets nyheter i din mobil Tue, 3 Feb 2015 23:45:45 +0100
Med en app kan du få avisering från Brf Solglittret i din mobil eller surfplatta när en nyhet publiceras. Appen kan vara gReader (för Android) eller Reeder (för Iphone).

Adressen till Solglittrets RSS-flöde är :
www.solglittret.se/rss/nyheter.xml

Utöver nyheter från Solglittret, kan du få uppdateringar om nyheter, nöjen, ekonomi ofta med länkar till mer information, . RSS-flödet är ett enklare och snabbare sätt att hålla sig informerad. Du väljer själv vilka flöden du vill prenumerera på. Du kan även söka/prenumera på ord och få avisering när dessa har förekommer i någon webbsidas uppdatering.


Container - när du vill Wed, 28 Jan 2015 22:13:35 +0100
Nu är containern alltid låst. Du kommer dock alltid åt den - med din lägenhetsnyckel.

Containern är till för mer skrymmande brännbara sopor. som inte ryms i miljörummen eller hushållssoporna.


Mäklarinformationen är uppdaterad Fri, 16 Jan 2015 17:39:34 +0100
Mäklarinformationen är uppdaterad med aktuella uppgifter


Föreningen säljer fler lägenheter Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Ytterligare två lägenheter läggs ut till försäljning genom Fastighetsmäklaren Joel Lindskoug.. Det är en 3-rumslägenhet på Sunnanväg 6M och en ettrumslägenhet på Sunnanväg 6 O


Utrymningslarm i källarna Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Föreningen satsar på brandsäkerhet i tvättstugor, gemensamhetsutrymmen och andra källarutrymmen. Nya larm har installerats och uppdaterad information har delats ut till samtliga boenden. Utrymningslarm källare /Evacuation alarm cellar


Energikick från ditt matavfall Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Visste du att 10 kilo matavfall blir till biogas som motsvarar 1 liter bensin! Avfall och sopor är idag en viktig resurs om de hanteras korrekt. Detta och mycket annat hittar du i sorteringsguiden!
Påsar för matavfall finns i föreningens båda soprum.


Containerhelger våren 2015 Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Som en extra service för boende i Solglittret finns en container för grovsopor. Här är öppettiderna.


Första upplåtelsen 2015 på gång Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Föreningen har fortfarande en del hyresrätter. Efterhand som de blir lediga lämnas de till försäljning genom Fastighetsmäklaren Joel Lindskoug.


Nyheter - nu som rss-flöde Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Föreningen kommer att presentera nyheter mm som ett nyhetsflöde, så kallat rss-flöde (RSS-feed). Du kan enkelt prenumerera på nya inlägg genom denna RSS-feed


Ingen avgiftshöjning 2015 Thu, 15 Jan 2015 20:30:48 +0000
Det blir ingen avgiftshöjning för bostadsrätterna inför 2015. Detta beslut fattade styrelsen vid sitt senaste sammanträde.