Välkommen till Brf Solglittret

Gå gärna med i Facebookgruppen, om du vill ta kontakt med andra i Brf Solglittret. Om du inte har, eller vill ha, Facebook behöver du inte oroa dig, all information som skrivs där kommer att finnas på denna hemsida också!

Viktig information går som vanligt ut som brev till samtliga boende.

För äldre inlägg, se Arkiv.

Aktuell information

Juli 2021
ÖVERSVÄMNING I KÄLLARE

Vilken försäkring täcker eventuella skador?

Hemförsäkringen är den försäkring som gäller för skador relaterade till översvämningen.Det är inte säkert att försäkringsbolaget tycker att något dyrbart eller värdefullt ska förvaras i källarförråd, så det kan vara svårt att få några pengar alls, tyvärr.

Torkning av källarna

Föreningen står för torkningen av källarna, det är inget som ni enskilt betalar för.Här behöver vi dock hjälp.Torkning sker enklast genom tillgång till förråd som behöver torkas, och vi kan inte gå in i någons förråd utan tillåtelse.Så, vi ber er att,

  1. Titta i era förråd om det är blött där inne
  2. Om det är blött ber vi er att meddela oss
  3. Torka de saker som kan torkas, släng resten i containern
  4. Om någon som ni känner är bortrest och har fått in vatten i sitt förråd, meddela gärna oss så vi kan försöka få tag på personen

Risken är annars att vi om några veckor kommer ha en väldigt massa mögel i källarna.
Slutligen vill jag också be att den eller de som råkade få med sig några lådor från mangelrummet gärna får lämna tillbaka dessa. De tillhör en av våra medlemmar och ställdes där medan deras förråd höll på att torkas och undersökas.

Lätt hänt, lätt att lösa.
Tack på förhand!

Håltagning – risk för höga ljud

Hej alla kära grannar!

Säkerhetsteknik meddelar att de kommer att utföra håltagning i barnvagnsrum samt källare under v. 27 och 28.

Tyvärr kommer det låta en del, men det betyder att arbetet går framåt!

Ha en fortsatt fin sommar!

Maj 2021
Årsstämman 2021

Nytt preliminärt datum för årsstämman är den 21/6-21.

The new preliminary date for the annual meeting of the housing association is the 21/6-21.

Till er med parkeringsplats i garaget

Vi har försökt att få ut de nya taggarna till alla som har parkeringsplats i garaget, men det är ca 20 stycken som fortfarande inte har hämtat ut sina. Om du är en av dessa så får du gärna kontakta vår ordförande Leif på 070-929 71 94, för att boka tid.

Utan de nya taggarna kommer du bara in via bakdörren som nås genom spiraltrappan, med de nycklar du redan har.

HSB Skåne har installerat ett nytt system som kommer att kräva nya fjärrkontroller, men de fjärrkontroller ni redan har kommer att fungera i minst två veckor till.

Vi återkommer sedan med tider för att få ut de nya fjärrkontrollerna.

To you who are renting parking space in the garage

We have tried to give everyone the opportunity to come and collect the new tags for the garage, but around 20 people still haven’t collected theirs yet.

If you are one of those, please contact our president Leif at 070-929 71 94, to set up a meeting to get your tags.

Without the new tags, you will only be able to access the garage by the backdoor, accessible through the spiral staircase, using your old keys.

HSB Skåne has installed a new system that requires new remote controls, but yours will still work for at least two more weeks.

During this time, we will place an order for the new remote controls, and will inform you when these arrive.

Asbestsanering

Asbest har hittats i innertaket i alla barnvagnsrum.

På grund av detta kommer saneringsarbete att påbörjas den 17/5 i samtliga barnvagnsrum, det beräknas ta två veckor att genomföra allt arbete.

Därför behöver alla barnvagnsrum tömmas, de kommer sedan låsas tills ombyggnaden är klar, så att ingen råkar gå in i rummen under tiden saneringen pågår.

Detta innebär att samtliga boende senast den 16/5 måste flytta sin barnvagnar, cyklar och övrigt material från barnvagnsrummet, och förvara dessa på annan plats. Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar eller något annat i trapphuset. Barnvagnar och annat värdefullt som inte har flyttats i tid kommer att tas i beslag av föreningen och löses ut genom kontakt med Bredablick. Övrigt material kommer att slängas.

Tack för all hjälp och förståelse!

Asbestos was found in the ceiling of the rooms reserved for baby strollers.

Because of this, decontamination must be done. This will start on the 17th of May in all of the baby stroller rooms, and is estimated to last for two weeks.

For this to happen, all of the baby stroller rooms must be emptied. They will then be locked until the rebuilding is done, so that no one accidently enters during the procedure.

This means that anyone who owns a baby stroller must remove it and anything else from the room, before the end of the 16th of May, and store it somewhere else. It is not permitted to store the baby stroller or anything else in the stairwells. Any baby stroller and valuables that have not been moved in time will be held by the housing association and can be reclaimed by contacting Bredablick. Any other material will be thrown away.

Thank you for your help and understanding!

Denna information kommer också gå ut som brev till samtliga medlemmar.

April 2021

Hej alla boende i Solglittret!

Efter en längre tids arbete har nya portar och passersystem beställts.

Bakgrunden till detta är att vi har problem med att dagens portar inte öppnas och stängs som de ska, samt att de ser allmänt trista ut efter många års slitage.

De nya portarna är av silveranodiserad aluminium och passersystemet vi valt är Assa Abloys Aptus med tillhörande bokningssystem till tvättstugorna så att man kommer att kunna boka tvättid både på tavlan och via sin mobil eller dator.

Första etappen beräknas vara klar vecka 17 då portarna mot innergården på P-trappen kommer att ha bytas för att få ett intryck av hur det kommer att se ut samt att ge utrymme för förbättringar innan alla portar byts under sommaren.

Det finns egentligen hur mycket information som helst om detta men det är bättre att ni ställer frågor så svarar jag i kommentarerna på det ni vill veta.

Hälsningar Styrelsen

Allmän information

Kommande arbete med tappvattenrör – Viktigt inför renovering av badrum

Styrelsen vill informera om att det i framtiden kommer att göras arbete med fastigheternas tappvattenrör. Tyvärr kan vi inte säga exakt när detta arbete kommer att ske, då det dels beror på ekonomin och dels på om annat måste prioriteras.

Anledningen till att vi ändå vill informera är för att många planerar att renovera sina badrum, och det är då viktigt att veta att det kommer att ske en förändring i hur vatten kommer in i lägenheterna.

Troligen kommer nya tappvattenrör dras genom trapphusen och sedan in i lägenheterna via rör. Detta innebär att, ifall du planerar att renovera badrummet, du kan behöva prata med din entreprenör, eller själv planera, för detta arbete.

Har du förslag på något du skulle vilja se på hemsidan? Hör gärna av dig!