Välkommen till Brf Solglittret

Gå gärna med i Facebookgruppen, om du vill ta kontakt med andra i Brf Solglittret. Om du inte har, eller vill ha, Facebook behöver du inte oroa dig, all information som skrivs där kommer att finnas på denna hemsida också!

Viktig information går som vanligt ut som brev till samtliga boende.

Aktuell information

Maj 2021

Asbest har hittats i innertaket i alla barnvagnsrum.

På grund av detta kommer saneringsarbete att påbörjas den 17/5 i samtliga barnvagnsrum, det beräknas ta två veckor att genomföra allt arbete.

Därför behöver alla barnvagnsrum tömmas, de kommer sedan låsas tills ombyggnaden är klar, så att ingen råkar gå in i rummen under tiden saneringen pågår.

Detta innebär att samtliga boende senast den 16/5 måste flytta sin barnvagnar, cyklar och övrigt material från barnvagnsrummet, och förvara dessa på annan plats. Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar eller något annat i trapphuset. Barnvagnar och annat värdefullt som inte har flyttats i tid kommer att tas i beslag av föreningen och löses ut genom kontakt med Bredablick. Övrigt material kommer att slängas.

Tack för all hjälp och förståelse!

Asbestos was found in the ceiling of the rooms reserved for baby strollers.

Because of this, decontamination must be done. This will start on the 17th of May in all of the baby stroller rooms, and is estimated to last for two weeks.

For this to happen, all of the baby stroller rooms must be emptied. They will then be locked until the rebuilding is done, so that no one accidently enters during the procedure.

This means that anyone who owns a baby stroller must remove it and anything else from the room, before the end of the 16th of May, and store it somewhere else. It is not permitted to store the baby stroller or anything else in the stairwells. Any baby stroller and valuables that have not been moved in time will be held by the housing association and can be reclaimed by contacting Bredablick. Any other material will be thrown away.

Thank you for your help and understanding!

Denna information kommer också gå ut som brev till samtliga medlemmar.

April 2021

Hej alla boende i Solglittret!

Efter en längre tids arbete har nya portar och passersystem beställts.

Bakgrunden till detta är att vi har problem med att dagens portar inte öppnas och stängs som de ska, samt att de ser allmänt trista ut efter många års slitage.

De nya portarna är av silveranodiserad aluminium och passersystemet vi valt är Assa Abloys Aptus med tillhörande bokningssystem till tvättstugorna så att man kommer att kunna boka tvättid både på tavlan och via sin mobil eller dator.

Första etappen beräknas vara klar vecka 17 då portarna mot innergården på P-trappen kommer att ha bytas för att få ett intryck av hur det kommer att se ut samt att ge utrymme för förbättringar innan alla portar byts under sommaren.

Det finns egentligen hur mycket information som helst om detta men det är bättre att ni ställer frågor så svarar jag i kommentarerna på det ni vill veta.

Hälsningar Styrelsen

Mars 2021

Hej alla kära grannar!

Här kommer lite allmän information och uppdateringar 🙂

Inga nya parkeringsdekaler

Styrelsen håller på att arbeta med att få fram ett nytt avtal till parkeringen nere vid Sunnanväg.

Till dess att detta gjort kommer inga nya P-dekaler eller liknande att behövas där nere. Om du skulle upptäcka att någon står felparkerad på din parkering så är det till Aimo Park man ringer, 0771-969006.

Felanmälan finns tillgängligt på nätet

Många av oss har haft svårt att felanmäla via Bredablicks telefonnummer. Vi vill därför tipsa om att man även kan göra felanmälan via deras hemsida på https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/.

Då slipper man vänta i telefonkö.Vi vill samtidigt be er att fortsätta höra av er till oss med tid och datum, om ni inte kommer fram via telefonnumret.

Trivselreglerna uppdateras

Vi har uppdaterat trivselreglerna för att tydliggöra att man vid stora och långvariga renoveringar ska informera sina grannar, till exempel via lappar i trapphuset.

Vi hoppas att detta ska medföra att man som granne kan få en överblick på hur lång tid en renovering kan tänkas ta.

Trivselreglerna kommer att hängas upp i varje trapphus.

Preliminärt datum för årsstämman är den 27/5

Vi har bokat in årsstämman till den 27/5, men detta kan komma att ändras av flera olika anledningar.

I dagsläget vet vi inte riktigt hur den ska genomföras, men vi hoppas ha en bra lösning färdig till dess. Kanske kan den genomföras utomhus, som förra året.

Information om detta kommer att finnas i varje trapphus.

Utökad tidsgräns till den 5/4 för att inkomma med motioner

Inför årsstämman kan du som bostadsrättsägare inkomma med förslag på förändringar och satsningar som du vill se att bostadsrättsföreningen genomför.

Detta kallas för att inkomma med en motion.I år har vi beslutat att förlänga tiden man kan inkomma med motioner till den 5/4, så vi hoppas på att få många spännande och intressanta förslag!

Information om detta kommer också att finnas i varje trapphus.

Ta hand om er!

Utvecklingsarbete – Bredablick

Hej alla kära grannar!

Bredablick har nu varit vår förvaltare i ca 45 dagar.

Det tillkommer alltid problem och frustration i början av organisationsförändringar, men det är skillnad på såna problem, och problem som handlar om systemfel och liknande.

För att råda bot på dessa problem innan de verkligen fastnar, skulle vi därför vilja uppmana er alla att skicka in era synpunkter, positiva och negativa till info@solglittret.se. Detta inlägg finns också på Facebook där ni såklart får skriva i kommentarsfältet, men tänk på att det snabbt kan bli ett träsk av negativitet här på sociala medier.

Vi kommer sedan använda dessa synpunkter i vårt pågående utvecklingsarbete med Bredablick.

Några punkter som redan har kommit upp är,

*** Svårigheter att få tag på Bredablick,

– inga direktnummer,

– kommer inte fram i växeln,

*** Is- och snöröjning,

– särskilt på innergården,

*** Fastighetsskötaren,

– kompetens,

Vi får såklart ha tålamod med att det kommer att ta tid innan allt flyter på som det gjorde med HSB Skåne efter alla år, men det innebär inte att man inte får ha synpunkter!

Tack för hjälpen! Tillsammans gör vi det bästa av situationen!

Byte av förvaltare – Från HSB Skåne till Bredablick

Från och med 1:a januari 2021 kommer all förvaltning som tidigare sköttes av HSB Skåne att skötas av Bredablick. För mer information, se här.

Januari 2021

Byte till LED-lampor i tvättstugor och innergård

Hej alla!

Från och med imorgon, 22/2-21, kommer det att påbörjas ett arbete med att byta alla ljuskällor i tvättstugorna och innergården till LED-lampor.

Arbetet förväntas ta två till tre dagar och ska inte påverka själva tvättutrustningen, men det kan alltså vara mörkt i tvättrummen under tiden de arbetar med detta.

Hör av er om ni har några frågor! 🙂

Varning för halka på innergården

Var uppmärksamma på att det periodvis är riktigt ordentligt halt på stora delar av innergården!

December 2020

Störande ljud från bland annat renoveringar då många arbetar hemifrån – Vad kan vi göra?

Just nu arbetar många hemifrån på grund av den rådande pandemin. Det är därför extra viktigt att visa hänsyn till varandra. Många har rapporterat att deras arbete eller studier störs mycket av konstanta renoveringar.

Trivselreglerna reglerar när renoveringar får genomföras i fastigheterna, dessa säger att de inte får ske före kl. 8:00 och efter kl. 19:00 på vardagar, samt aldrig på söndagar. Utöver detta är det tyvärr inte så mycket man kan göra, annat än att diskutera med den det gäller.

I övrigt gäller att man alltid i första hand ska prata med personen som är ansvarig för störningarna, men i de fall detta inte ger resultat kan man sedan vända sig till styrelsen och förvaltaren, se mer här.

Fortsatta problem med skadade fönster efter fasadputsning – Vad händer?

Många boende har rapporterat att deras fönster har skadats i och med fasadputsningen som gjordes i våras. Troligen har lite material från putsen hamnat och stelnat på fönster, dessa är sedan svåra att få bort.

Det har rapporterats att ett effektivt sätt att få bort smutsen är att använda ett rakblad, till exempel ett som används för att skrapa rent keramiska spishällar.

Styrelsen vill gärna ha in information om hur många som är drabbade, så problemet kan utvärderas i sin helhet, vi ber er därför att skicka ett mejl till info@solglittret.se, ifall ni har samma problem.

Problem med värmen – Vad händer?

Många i föreningen har rapporterat in kalla lägenheter och element.

Troligen beror problemet på gammal utrustning. Styrelsen har därför påbörjat arbetet med att planera inför att rusta upp värmeanläggningarna i fastigheterna.

De åtgärder som har gjorts är att värmen på det vatten som skickas till oss och utgör grunden i uppvärmningen har höjts rejält, samt att förvaltaren och Svanholms har fått i uppdrag att titta närmare på problemet.

Om du fortfarande inte har varmt i din lägenhet, kontakta gärna oss på info@solglittret.se, så vi kan ge informationen vidare!

Allmän information

Kommande arbete med tappvattenrör – Viktigt inför renovering av badrum

Styrelsen vill informera om att det i framtiden kommer att göras arbete med fastigheternas tappvattenrör. Tyvärr kan vi inte säga exakt när detta arbete kommer att ske, då det dels beror på ekonomin och dels på om annat måste prioriteras.

Anledningen till att vi ändå vill informera är för att många planerar att renovera sina badrum, och det är då viktigt att veta att det kommer att ske en förändring i hur vatten kommer in i lägenheterna.

Troligen kommer nya tappvattenrör dras genom trapphusen och sedan in i lägenheterna via rör. Detta innebär att, ifall du planerar att renovera badrummet, du kan behöva prata med din entreprenör, eller själv planera, för detta arbete.

Har du förslag på något du skulle vilja se på hemsidan? Hör gärna av dig!