Välkommen till Brf Solglittret

Gå gärna med i Facebookgruppen, om du vill ta kontakt med andra i Brf Solglittret. Om du inte har, eller vill ha, Facebook behöver du inte oroa dig, all information som skrivs där kommer att finnas på denna hemsida också!

Viktig information går som vanligt ut som brev till samtliga boende.

Det är nu möjligt att boka tvättid på internet, klicka här!

Om du är nyinflyttad får du väldigt gärna kolla in FAQ:n, där får du svar på många av dina frågor!

För äldre inlägg, se Arkiv.

Aktuell informatioN

Januari 2023

MOTIONER INFÖR ÅRSSTÄMMAN INNE SENAST SISTA FEBRUARI

Hej alla kära grannar!

Årsstämman är alla medlemmars möjlighet att påverka föreningens utveckling.

Detta gör man enklast via en motion, det vill säga ett förslag, som man skickar till info@solglittret.se, eller lämnar i föreningens brevlåda vid 6G.

För att styrelsen ska hinna titta igenom och undersöka innehållet i förslaget ber vi er att inkomma med motionerna senast den sista februari.

Fundera också gärna på om du hade varit intresserad av att arbeta i föreningens styrelse!

Det preliminära datumet för årsstämman är just nu den 7 juni.

Tack!

– Styrelsen

MOTIONS FOR THE ANNUAL MEETING NEED TO BE SENT IN BEFORE THE LAST OF FEBRUARY

Hello my lovely neighbors!

The annual meeting of the housing association is an opportunity for every member to influence the future of the association.

This is easiest done by a motion, a proposal, sent to info@solglittret.se or left in the association’s mailbox at 6G.

In order for the board to be able to go through and evaluate the proposal, we ask you to please send us your motion on the last of February at the latest.

Please also consider if you’d like to work in the association’s board!

The preliminary date for the annual meeting is the 7th of June, for now.

Thanks!

– The board

December 2022

INFORMATION FRÅN KRAFTRINGEN – RISK FÖR KOMMANDE FRÅNKOPPLING AV ELFÖRSÖRJNINGEN

Hej alla kära grannar!

Som en följetong från vårt möte angående höjningen av avgiften, och att detta beror på det allvarliga läget i Sverige, kommer här information från Kraftringen.

Läs själva på https://www.kraftringen.se/privat/el/elhandel/nyhetssida-elpriset/spara-el-nu/, sammanfattning nedan.

Risk för kommande frånkoppling av elförsörjningen.

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet, bland annat på grund av vädret och ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3.

Marginalerna är små och därför är det viktigt att vi hjälps åt att spara el!

Det vi individer kan göra som gör störst skillnad för elförbrukningen är att sänka värmen i lägenheten och använda mindre varmvatten.

På MSB (https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/) finns råd och tips för planering och förberedelse inför kriser.

Det är alltså inte styrelsen som varnar för detta, det är Kraftringen.

För er som inte har full koll på hur elförsörjningen fungerar (vilket jag förstår), kommer här en kort förklaring.

Som ni har märkt får vi två räkningar som handlar om el, ett från en elleverantör och ett från Kraftringen.

Detta beror på att man skiljer på den som levererar elen och den som har hand om kablarna, elnätet. Elnätet är den del av ditt elavtal som är kopplat till området du bor i, vilket för oss i Lund är Kraftringen.

Du kan aldrig byta ditt elnätsavtal och du kan endast säga upp det vid flytt. Elleverantören (elhandel) är företaget som levererar el till hemmet, vilket går att byta. Go go monopol!

Du har kanske hört att vi trots denna elkris säljer el till andra länder, och det stämmer. Det beror på Sveriges medlemskap i EU och de regler som gäller på grund av detta. Sverige kan alltså inte välja att ”spara” på elen och sänka elpriset genom att inte sälja denna vidare till andra länder, då detta bryter mot EUs regler.

Du har kanske också hört att vi har bra elproduktion i norra Sverige, och att deras priser är lägre, och detta stämmer också. Sverige har länge haft ett stort problem i hur vi kan överföra el jämt över landet, särskilt till Sydsverige och Skåne, så trots att vi har god tillgång till el i norr, kan vi alltså inte föra över denna el till oss här i Skåne.

Så, vi har ett allvarligt läge framför oss.

Ta hand om er själva och varandra 🙂


INFORMATION FROM KRAFTRINGEN – INCREASED RISK OF COMING INTERRUPTION OF ELECTRICITY

Hi everyone!

A quick summary, Kraftringen, the company who is responsible for the cables through which electricity is sent to us, are warning that we are facing an increased risk of interrupted delivery of electricity from the 9th to 18th of December.

They are therefore urging us all to lower our power usage, mainly through lowering indoor temperatures and the use of hot water.

The reason for this situation is, among other things, the weather and coming maintenance of one of our nuclear power plants.

If you have any questions, don’t hesitate to ask!

Take care of yourself and each other! 🙂

November 2022

PÅMINNELSE: INFORMATIONSMÖTE OM EKONOMI IKVÄLL KL. 18-20 I SAMLINGSLOKALEN UNDER 6G!

REMINDER: A BRIEFING ABOUT OUR ECONOMY WILL BE HELD TONIGHT AT 18-20 IN I THE ASSEMBLY HALL LOCATED UNDER 6G!

Hej alla kära grannar!

Detta är bara en kort påminnelse om mötet ikväll. Vi hoppas att så många som möjligt av er kan vara med!

Mötet hålls på svenska. Om det skulle vara så att ni råkar ha en specifik fråga, men inte vet om ni kommer att kunna närvara, skicka gärna frågorna till oss på info@solglittret.se, så ska vi försöka få svar på dem och återkomma till er 🙂

Vi håller på att se om vi kan fixa en videolänk, för er som inte kan eller vill närvara fysiskt, men på grund av tekniska problem kan jag inte lova att vi lyckas.

Återkommer i så fall med länk!


Hello my lovely neighbors!

This is just a quick reminder about the meeting tonight. We hope that as many as possible can attend!

Please note that the meeting will be held in Swedish, but feel free to send any questions to info@solglittret.se before the meeting, and we will try to get them translated, answered, and translated again for you 🙂

We are trying to figure out a way for people to be able to join the meeting online, but because of technical issues, we can’t promise that we’ll succeed.

If we do succeed, we will get back to you with the link!

September 2022

Skärpning gällande sophantering!

Hej alla!

Vi har under en lång period fått in klagomål på slarv gällande sophanteringen. Vi har därför delat ut informationsblad om hur sophanteringen fungerar på Brf Solglittret, till samtliga bostäder.

Detta är ett första steg i att få bukt på problemet, nu kan ingen säga att de inte visste bättre.

Skulle det vara så att sophanteringen i miljörum eller sophus brister på ett allvarligt sätt, får ni gärna meddela Bredablick och styrelsen om detta.

All tid som läggs ner på att städa efter de som inte sköter sig kostar föreningen pengar, på ett eller annat sätt.

Så, vi hoppas att detta blir början på en vändning.

Med vänliga hälsningar,

– Styrelsen

Problems with how people are handling recycling!

Hello everyone!

For some time now, we’ve been getting reports about people not following the rules and creating a mess in the various recycling rooms. For this reason, we have delivered a document which explains how recycling works here at Brf Solglittret to every single household.

This is a first step in our attempts at getting this problem fixed, now no one can claim that they have not received the information, and didn’t know better.

If you happen to encounter one of the recycling rooms in a particularly messy state, please let Bredablick and us in the board know.

All the time and energy that we are forced to spend cleaning up after others, who should know better, always comes back to us in the form of increased costs.

So, we hope that this can be a turnaround in regards to this problem.

Kind regards,

– The board

Augusti 2022

Hej alla!

Fastighetsskötaren har tagit hand om ett antal cyklar som inte verkar ha någon ägare här på gården.

Om det är så att din cykel av misstag har flyttats ber vi dig att kontakta Bredablick och be om att bli kopplad till fastighetsskötaren René, så får du tillbaka cykeln.

Tack!

Inför årsstämman den 8 juni 2022, kl. 19:00

Den 8 juni, kl 19:00, kommer Brf Solglittret hålla sin årsstämma i samlingslokalen i källaren i 6G.

En kallelse kommer att lämnas till samtliga röstberättigade medlemmar och finns även tillgänglig här.

Vi har fått in tre olika motioner, dessa kan du läsa i sin helhet här, här och här. Styrelsens svar på motionerna går att läsa här, och kommer också att dras på årsstämman.

Maj 2022

Tvättstuga 3 i 6K kommer att vara stängd vecka 21 och 22, anledningen är fortsatt brandskyddsarbete.

Förhoppningsvis ska det inte bli några problem, men ifall det skulle skita sig så hör av er till styrelsen så försöker vi hitta en lösning.

April 2022

Hej alla!

Det är nu möjligt att få tillgång till barnvagnsrummen igen, bara kontakta styrelsen via info@solglittret.se, så hjälper vi dig.

Februari 2022

Hej alla!

Lite nyheter från dagens styrelsemöte (jag ber om ursäkt för att det blev så sjukt mycket text, våra möten tar typ alltid 3+ timmar :/):  

 • Tvättbokningssystemet – Vi har inte fått all information av Säkerhetsteknik om hur systemet fungerar från början, vi har fått det lite i taget, när problem har kommit fram.

Vi har inte heller samma tillgång eller insyn i tvättbokningssystemet som vi har i porttelefonssystemet eller taggsystemet, där vi kan göra det mesta själva

 • Så här ser systemet ut just nu,
  • Man kan högst ha 1 pass bokat åt gången
  • Man kan som högst boka 7 pass i månaden
  • Pass som har påbörjats går inte att avboka
  • Vissa kan använda appen för att boka pass, men för andra fungerar inte appen, bara hemsidan
 • Vi kommer att begära följande ändringar,
  • Man kan boka 2 pass åt gången
  • Man kan som högst boka 9 pass i månaden
  • Vi vill ha tillgång till själva systemet, så att vi lättare kan göra ändringar, utan att behöva gå genom en tredje part

Vi hoppas att detta kommer att göra det lättare för alla att planera sina tvättider

 • Portar och porttelefoner – Även här har vi inte fått all information från början, trots att vi har begärt det. Exempelvis handlar detta om att,
  • När någon ringer kan du öppna porten genom att trycka ”5” på telefonen, men för att detta ska fungera måste du först svara på samtalet
 • Tidigare har vissa portar haft problem med uppringningen från porttelefonen, detta har berott på för få antal routrar, vilka för vidare telefonsamtalet från porttelefonen till den faktiska mobiltelefonen. En extra router har därför installerats i 6O och detta ska ha löst problemet,
  • Om ni trots detta upplever problem med själva uppringningen ber vi er att berätta detta för oss via info@solglittret.se, så att vi kan ta det vidare till leverantören
 • Lås och baklås – Flera personer har upplevt att de har blivit inlåsta på olika platser i fastigheterna. När jag har varit ute och hjälpt folk, och när andra i styrelsen eller vår fastighetsskötare har gjort detta, har det alltid handlat om följande problem,
  • Det finns tre typ av lås i fastigheterna, det som öppnas via en knapp som bryter ett elektromagnetiskt lås, och de som öppnas via att dra ner handtaget samt vanliga lås som öppnas via vred på baksidan av låset
  • Detta innebär att det finns tre scenarion om man är inlåst,
   1. Du behöver trycka och hålla inne låsknappen samtidigt som du drar ner handtaget och öppnar dörren
   2. Du behöver dra ner handtaget, utan att vrida på vredet på baksidan av låset
   3. Du behöver vrida på vredet på baksidan av låset
  • Så vitt jag vet är det endast låsen i miljörummen som är av typ 3, det vill säga öppnas via vredet på baksidan av låset

Med detta sagt kommer vi att systematiskt gå igenom alla lås, för att dubbelkolla att det jag skrev ovan faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Vi har också begärt att alla låsknappar ska fungera på samma sätt, att man trycker på knappen en gång för att låset ska öppnas under några sekunder, så att man inte behöver hålla inne knappen samtidigt som man öppnar dörren

 • Slutbesiktning av arbetet med portar, porttelefoner och tvättbokningssystem – Det kommer att ske en slutbesiktning tillsammans med leverantören Säkerhetsteknik, styrelsen, förvaltaren och vår projektledare Björn Broman.

Att säga att vi inte är nöjda är en underdrift… men det vi då ska titta på är att allt fungerar som det ska. Vi kommer därför kräva att Säkerhetsteknik möjliggör för oss att testa olika nödsituationer, till exempel,

 • Brandlarmet går, hur påverkar detta dörrarna och låsen?
  • Strömmen går, hur påverkar detta?
  • Något går sönder, vad händer då?
  • Och så vidare

Vi vill att detta ska genomföras och protokollföras, så att vi med säkerhet kan säga att systemet fungerar som det är tänkt, annars får de lösa de problem som vi hittar…

 • Nytt innertak i trapphusen – I och med att det behövde göras om i entréerna för att få in de nya portarna, blev montörerna tvungna att ta ner innertaket i trapphusen. Säkerhetsteknik skulle sedan stå för att återställa detta. Tyvärr visade sig att de paneler som togs ner tog skada i demonteringen och de kan därför inte användas längre. Utifrån detta kommer ett nytt innertak att sättas upp, men,
  • Uppdraget kommer inte att ges till Säkerhetsteknik, vi kommer att använda oss av en annan leverantör
  • Säkerhetsteknik kommer därför att dra av denna del av kostnaden från vår faktura, då de hade lovat att återställa taket
  • När vi ändå byter innertak kommer vi samtidigt att isolera innertaken bättre, vilket förhoppningsvis gör att det blir mindre kallt i trapphusen
  • Vi kommer också att ta bort innerdörren i alla trapphus, alltså den som finns mellan ytterdörren mot gården och ytterdörren mot husens baksida. Leverantören kommer då också snygga till där dörrkarmen har suttit

Vi tror att detta kommer att ge trapphusen ett ordentligt lyft, trots att taket blir lite lite lägre, på grund av den nya isoleringen

 • Barnvagnsrummen – Så vitt vi har förstått det kommer barnvagnsrummen att färdigställas snart. Det handlar just nu om att koppla in alla element, och se till att dessa fungerar. Så fort vi vet ett datum för detta så kommer vi informera om det
 • Grävprojektet – Styrelsen har tillsammans med förvaltaren Bredablick jagat Svanholms, som fick uppdraget att byta det rör på gården som läckte, om varför arbetet inte har slutförts. Det har tagit alldeles för lång tid, men Bredablick har till slut fått tag på Svanholms, som i sin tur skyller på pandemin, sjukdomar och underleverantörer. I vilket fall som helst ska arbetet nu slutföras inom kort
  • När det nya röret kopplas in kommer det att göra att en hel del luft förs in i systemet. Vi kommer därför behöva lufta alla element, för att systemet ska fungera optimalt. Mer information om detta kommer, så fort vi vet, men arbetet börjar troligen runt den 21/2

Förhoppningsvis är alltså detta äventyr snart slut…

 • Olika besked vid felanmälan – Vissa av er har berättat för oss att ni har blivit ombedda att ringa eller kontakta styrelsen när ni har gjort felanmälningar, till exempel om taggar eller när hissen inte fungerar som den ska. Detta är fel, och vi har klargjort till vår förvaltare Bredablick att de ska se över sina rutiner. Felanmälan ska alltid göras till Bredablick, det enda undantaget är om någon är fast i hissen, då ringer man till Otis, men om hissen bara krånglar ska man ringa till Bredablick.

Det ska gå till så här,

 • Felanmälan görs till Bredablick via telefon 010-177 59 00, samtalet kan sedan komma att kopplas vidare till Örestads bevakning, om det är efter kontorstimmar eller på helgen (det går också att göra felanmälan via Bredablicks hemsida)
  • Felanmälan registreras av Bredablick och detta tas emot av vår fastighetsskötare som gör en bedömning om detta är något han kan lösa, eller om det behövs någon annan expertis eller resurser
  • Fastighetsskötaren åtgärdar ärendet eller skickar det vidare till vår förvaltare på Bredablick
  • Förvaltaren tar ett beslut eller kontaktar styrelsen
  • Styrelsen fattar ett beslut

Det ska alltså inte vara så att ni blir hänvisade till att kontakta styrelsen, oavsett vilken typ av felanmälan det gäller. Vi vet inte varför detta händer, men vi har lyft frågan med Bredablick och de ska som sagt se över sina rutiner

Ok.

Ni som har kommit enda hit ner, sorry, jag ska försöka bli bättre på att sammanfatta 😊

I vilket fall som helst så har vi i styrelsen diskuterat dessa projekt och vad som gick fel, och utifrån detta kommer vi att ta fram en mall för hur projekt ska förhandlas och utformas i framtiden.

Vår tanke är att vi ska ta fram ett avtal som tydliggör en tidsgräns för leverantören för när projektet ska vara färdigt, och att förseningar kommer att resultera i att föreningen betalar ett mindre belopp än om projektet färdigställdes i tid.

Vi har förståelse och överseende för att pandemin har påverkat allt och alla, men vissa saker, särskilt i hur de företag som har fått uppdragen kommunicerat och informerat oss, är under all kritik.

Så, vi ska bli bättre.

Ta hand om er 😊

Allmän information

Kommande arbete med tappvattenrör – Viktigt inför renovering av badrum

Styrelsen vill informera om att det i framtiden kommer att göras arbete med fastigheternas tappvattenrör. Tyvärr kan vi inte säga exakt när detta arbete kommer att ske, då det dels beror på ekonomin och dels på om annat måste prioriteras.

Anledningen till att vi ändå vill informera är för att många planerar att renovera sina badrum, och det är då viktigt att veta att det kommer att ske en förändring i hur vatten kommer in i lägenheterna.

Troligen kommer nya tappvattenrör dras genom trapphusen och sedan in i lägenheterna via rör. Detta innebär att, ifall du planerar att renovera badrummet, kan du behöva prata med din entreprenör, eller själv planera, för detta arbete.

Har du förslag på något du skulle vilja se på hemsidan? Hör gärna av dig!