Andrahandsuthyrning

För alla gäller följande

Du som boende får endast hyra ut din lägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker.

Detta är en väldigt vanlig bestämmelse och finns för att undvika så kallad ”svartuthyrning” av lägenheter, och för att vara tydlig med att det alltid är den ordinarie lägenhetsinnehavaren som är ansvarig för vad som händer i, och med, lägenheten.

Detta kan spela roll, till exempel, om en skada uppkommer, som vanligtvis skulle täckas av en hemförsäkring, eller av bostadsrättsförsäkringen. Många försäkringar har en särskild klausul som säger att försäkringen inte gäller vid olovlig andrahandsuthyrning.

Du ansvarar som ordinarie lägenhetsinnehavare för att avgifter betalas i tid, för skador som uppstår, störningar som förekommer, med flera.

Det går alltså aldrig att frånsäga sig ansvaret för sin lägenhet, även om man själv inte är den som bor i lägenheten för stunden. Detta gäller oavsett om du tar ut hyra eller ej, från den om hyr i andra hand.

I värsta fall kan du som utan tillåtelse hyr ut din lägenhet eller bostadsrätt bli av med din rätt till lägenheten. Som hyresgäst innebär det att ditt bostadskontrakt sägs upp och som bostadsrättsägare innebär det att din lägenhet säljs.

För dig som hyr din lägenhet

Du måste ansöka hos bostadsrättsstyrelsen för att få hyra ut din hyreslägenhet i andra hand, detta gäller även vid korttidsuthyrning, som till exempel via Airbnb, eller liknande. Styrelsen kommer då att titta på om följande två kriterier är uppfyllda,

  1. Om den ordinarie lägenhetsinnehavaren på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer – har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand,
  2. Samt om andrahandshyresgästen är en skötsam person.

Vid uthyrning om längre tid än två år kan du som hyr lägenheten bli av med besittningsskyddet, till andrahandshyresgästen.

Mer om andrahandsuthyrning hittar du här.

Blanketten för andrahandsuthyrning hittar du här.

För dig som äger din lägenhet

Om din lägenhet är en bostadsrättslägenhet benämns andrahandsuthyrning som ”andrahandsupplåtelse”. Andrahandsupplåtelse skiljer sig på några punkter från andrahandsuthyrning,

  1. Som bostadsrättshavare behöver du inte ha ”beaktansvärda skäl”, istället räcker det att du har ”skäl” att upplåta i andra hand,
  2. Bostadsrättsföreningen har möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av dig.

Tillstånd ges vanligtvis ett år i taget och max tre år i följd. Styrelsen prövar vid varje nytt ansökningstillfälle om arbetet, studierna, eller de andra skäl som har getts, fortfarande kan ses som tillfälliga.

Blanketten för andrahandsupplåtelse hittar du här.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet. Avgiften uppgår per år till 10% av prisbasbeloppet.

Aktuellt prisbasbelopp hittar du hos Statistiska centralbyrån (SCB), här.