Arkiv

December 2022

INFORMATION FRÅN KRAFTRINGEN – RISK FÖR KOMMANDE FRÅNKOPPLING AV ELFÖRSÖRJNINGEN

Hej alla kära grannar!

Som en följetong från vårt möte angående höjningen av avgiften, och att detta beror på det allvarliga läget i Sverige, kommer här information från Kraftringen.

Läs själva på https://www.kraftringen.se/privat/el/elhandel/nyhetssida-elpriset/spara-el-nu/, sammanfattning nedan.

Risk för kommande frånkoppling av elförsörjningen.

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet, bland annat på grund av vädret och ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3.

Marginalerna är små och därför är det viktigt att vi hjälps åt att spara el!

Det vi individer kan göra som gör störst skillnad för elförbrukningen är att sänka värmen i lägenheten och använda mindre varmvatten.

På MSB (https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/) finns råd och tips för planering och förberedelse inför kriser.

Det är alltså inte styrelsen som varnar för detta, det är Kraftringen.

För er som inte har full koll på hur elförsörjningen fungerar (vilket jag förstår), kommer här en kort förklaring.

Som ni har märkt får vi två räkningar som handlar om el, ett från en elleverantör och ett från Kraftringen.

Detta beror på att man skiljer på den som levererar elen och den som har hand om kablarna, elnätet. Elnätet är den del av ditt elavtal som är kopplat till området du bor i, vilket för oss i Lund är Kraftringen.

Du kan aldrig byta ditt elnätsavtal och du kan endast säga upp det vid flytt. Elleverantören (elhandel) är företaget som levererar el till hemmet, vilket går att byta. Go go monopol!

Du har kanske hört att vi trots denna elkris säljer el till andra länder, och det stämmer. Det beror på Sveriges medlemskap i EU och de regler som gäller på grund av detta. Sverige kan alltså inte välja att ”spara” på elen och sänka elpriset genom att inte sälja denna vidare till andra länder, då detta bryter mot EUs regler.

Du har kanske också hört att vi har bra elproduktion i norra Sverige, och att deras priser är lägre, och detta stämmer också. Sverige har länge haft ett stort problem i hur vi kan överföra el jämt över landet, särskilt till Sydsverige och Skåne, så trots att vi har god tillgång till el i norr, kan vi alltså inte föra över denna el till oss här i Skåne.

Så, vi har ett allvarligt läge framför oss.

Ta hand om er själva och varandra ????


INFORMATION FROM KRAFTRINGEN – INCREASED RISK OF COMING INTERRUPTION OF ELECTRICITY

Hi everyone!

A quick summary, Kraftringen, the company who is responsible for the cables through which electricity is sent to us, are warning that we are facing an increased risk of interrupted delivery of electricity from the 9th to 18th of December.

They are therefore urging us all to lower our power usage, mainly through lowering indoor temperatures and the use of hot water.

The reason for this situation is, among other things, the weather and coming maintenance of one of our nuclear power plants.

If you have any questions, don’t hesitate to ask!

Take care of yourself and each other! ????

November 2022

PÅMINNELSE: INFORMATIONSMÖTE OM EKONOMI IKVÄLL KL. 18-20 I SAMLINGSLOKALEN UNDER 6G!

REMINDER: A BRIEFING ABOUT OUR ECONOMY WILL BE HELD TONIGHT AT 18-20 IN I THE ASSEMBLY HALL LOCATED UNDER 6G!

Hej alla kära grannar!

Detta är bara en kort påminnelse om mötet ikväll. Vi hoppas att så många som möjligt av er kan vara med!

Mötet hålls på svenska. Om det skulle vara så att ni råkar ha en specifik fråga, men inte vet om ni kommer att kunna närvara, skicka gärna frågorna till oss på info@solglittret.se, så ska vi försöka få svar på dem och återkomma till er ????

Vi håller på att se om vi kan fixa en videolänk, för er som inte kan eller vill närvara fysiskt, men på grund av tekniska problem kan jag inte lova att vi lyckas.

Återkommer i så fall med länk!


Hello my lovely neighbors!

This is just a quick reminder about the meeting tonight. We hope that as many as possible can attend!

Please note that the meeting will be held in Swedish, but feel free to send any questions to info@solglittret.se before the meeting, and we will try to get them translated, answered, and translated again for you ????

We are trying to figure out a way for people to be able to join the meeting online, but because of technical issues, we can’t promise that we’ll succeed.

If we do succeed, we will get back to you with the link!

September 2022

Skärpning gällande sophantering!

Hej alla!

Vi har under en lång period fått in klagomål på slarv gällande sophanteringen. Vi har därför delat ut informationsblad om hur sophanteringen fungerar på Brf Solglittret, till samtliga bostäder.

Detta är ett första steg i att få bukt på problemet, nu kan ingen säga att de inte visste bättre.

Skulle det vara så att sophanteringen i miljörum eller sophus brister på ett allvarligt sätt, får ni gärna meddela Bredablick och styrelsen om detta.

All tid som läggs ner på att städa efter de som inte sköter sig kostar föreningen pengar, på ett eller annat sätt.

Så, vi hoppas att detta blir början på en vändning.

Med vänliga hälsningar,

– Styrelsen

Problems with how people are handling recycling!

Hello everyone!

For some time now, we’ve been getting reports about people not following the rules and creating a mess in the various recycling rooms. For this reason, we have delivered a document which explains how recycling works here at Brf Solglittret to every single household.

This is a first step in our attempts at getting this problem fixed, now no one can claim that they have not received the information, and didn’t know better.

If you happen to encounter one of the recycling rooms in a particularly messy state, please let Bredablick and us in the board know.

All the time and energy that we are forced to spend cleaning up after others, who should know better, always comes back to us in the form of increased costs.

So, we hope that this can be a turnaround in regards to this problem.

Kind regards,

– The board

Augusti 2022

Hej alla!

Fastighetsskötaren har tagit hand om ett antal cyklar som inte verkar ha någon ägare här på gården.

Om det är så att din cykel av misstag har flyttats ber vi dig att kontakta Bredablick och be om att bli kopplad till fastighetsskötaren René, så får du tillbaka cykeln.

Tack!

Inför årsstämman den 8 juni 2022, kl. 19:00

Den 8 juni, kl 19:00, kommer Brf Solglittret hålla sin årsstämma i samlingslokalen i källaren i 6G.

En kallelse kommer att lämnas till samtliga röstberättigade medlemmar och finns även tillgänglig här.

Vi har fått in tre olika motioner, dessa kan du läsa i sin helhet här, här och här. Styrelsens svar på motionerna går att läsa här, och kommer också att dras på årsstämman.

Maj 2022

Tvättstuga 3 i 6K kommer att vara stängd vecka 21 och 22, anledningen är fortsatt brandskyddsarbete.

Förhoppningsvis ska det inte bli några problem, men ifall det skulle skita sig så hör av er till styrelsen så försöker vi hitta en lösning.

April 2022

Hej alla!

Det är nu möjligt att få tillgång till barnvagnsrummen igen, bara kontakta styrelsen via info@solglittret.se, så hjälper vi dig.

Februari 2022

Hej alla!

Lite nyheter från dagens styrelsemöte (jag ber om ursäkt för att det blev så sjukt mycket text, våra möten tar typ alltid 3+ timmar :/):  

 • Tvättbokningssystemet – Vi har inte fått all information av Säkerhetsteknik om hur systemet fungerar från början, vi har fått det lite i taget, när problem har kommit fram.

Vi har inte heller samma tillgång eller insyn i tvättbokningssystemet som vi har i porttelefonssystemet eller taggsystemet, där vi kan göra det mesta själva

 • Så här ser systemet ut just nu,
  • Man kan högst ha 1 pass bokat åt gången
  • Man kan som högst boka 7 pass i månaden
  • Pass som har påbörjats går inte att avboka
  • Vissa kan använda appen för att boka pass, men för andra fungerar inte appen, bara hemsidan
 • Vi kommer att begära följande ändringar,
  • Man kan boka 2 pass åt gången
  • Man kan som högst boka 9 pass i månaden
  • Vi vill ha tillgång till själva systemet, så att vi lättare kan göra ändringar, utan att behöva gå genom en tredje part

Vi hoppas att detta kommer att göra det lättare för alla att planera sina tvättider

 • Portar och porttelefoner – Även här har vi inte fått all information från början, trots att vi har begärt det. Exempelvis handlar detta om att,
  • När någon ringer kan du öppna porten genom att trycka ”5” på telefonen, men för att detta ska fungera måste du först svara på samtalet
 • Tidigare har vissa portar haft problem med uppringningen från porttelefonen, detta har berott på för få antal routrar, vilka för vidare telefonsamtalet från porttelefonen till den faktiska mobiltelefonen. En extra router har därför installerats i 6O och detta ska ha löst problemet,
  • Om ni trots detta upplever problem med själva uppringningen ber vi er att berätta detta för oss via info@solglittret.se, så att vi kan ta det vidare till leverantören
 • Lås och baklås – Flera personer har upplevt att de har blivit inlåsta på olika platser i fastigheterna. När jag har varit ute och hjälpt folk, och när andra i styrelsen eller vår fastighetsskötare har gjort detta, har det alltid handlat om följande problem,
  • Det finns tre typ av lås i fastigheterna, det som öppnas via en knapp som bryter ett elektromagnetiskt lås, och de som öppnas via att dra ner handtaget samt vanliga lås som öppnas via vred på baksidan av låset
  • Detta innebär att det finns tre scenarion om man är inlåst,
   1. Du behöver trycka och hålla inne låsknappen samtidigt som du drar ner handtaget och öppnar dörren
   2. Du behöver dra ner handtaget, utan att vrida på vredet på baksidan av låset
   3. Du behöver vrida på vredet på baksidan av låset
  • Så vitt jag vet är det endast låsen i miljörummen som är av typ 3, det vill säga öppnas via vredet på baksidan av låset

Med detta sagt kommer vi att systematiskt gå igenom alla lås, för att dubbelkolla att det jag skrev ovan faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Vi har också begärt att alla låsknappar ska fungera på samma sätt, att man trycker på knappen en gång för att låset ska öppnas under några sekunder, så att man inte behöver hålla inne knappen samtidigt som man öppnar dörren

 • Slutbesiktning av arbetet med portar, porttelefoner och tvättbokningssystem – Det kommer att ske en slutbesiktning tillsammans med leverantören Säkerhetsteknik, styrelsen, förvaltaren och vår projektledare Björn Broman.

Att säga att vi inte är nöjda är en underdrift… men det vi då ska titta på är att allt fungerar som det ska. Vi kommer därför kräva att Säkerhetsteknik möjliggör för oss att testa olika nödsituationer, till exempel,

 • Brandlarmet går, hur påverkar detta dörrarna och låsen?
  • Strömmen går, hur påverkar detta?
  • Något går sönder, vad händer då?
  • Och så vidare

Vi vill att detta ska genomföras och protokollföras, så att vi med säkerhet kan säga att systemet fungerar som det är tänkt, annars får de lösa de problem som vi hittar…

 • Nytt innertak i trapphusen – I och med att det behövde göras om i entréerna för att få in de nya portarna, blev montörerna tvungna att ta ner innertaket i trapphusen. Säkerhetsteknik skulle sedan stå för att återställa detta. Tyvärr visade sig att de paneler som togs ner tog skada i demonteringen och de kan därför inte användas längre. Utifrån detta kommer ett nytt innertak att sättas upp, men,
  • Uppdraget kommer inte att ges till Säkerhetsteknik, vi kommer att använda oss av en annan leverantör
  • Säkerhetsteknik kommer därför att dra av denna del av kostnaden från vår faktura, då de hade lovat att återställa taket
  • När vi ändå byter innertak kommer vi samtidigt att isolera innertaken bättre, vilket förhoppningsvis gör att det blir mindre kallt i trapphusen
  • Vi kommer också att ta bort innerdörren i alla trapphus, alltså den som finns mellan ytterdörren mot gården och ytterdörren mot husens baksida. Leverantören kommer då också snygga till där dörrkarmen har suttit

Vi tror att detta kommer att ge trapphusen ett ordentligt lyft, trots att taket blir lite lite lägre, på grund av den nya isoleringen

 • Barnvagnsrummen – Så vitt vi har förstått det kommer barnvagnsrummen att färdigställas snart. Det handlar just nu om att koppla in alla element, och se till att dessa fungerar. Så fort vi vet ett datum för detta så kommer vi informera om det
 • Grävprojektet – Styrelsen har tillsammans med förvaltaren Bredablick jagat Svanholms, som fick uppdraget att byta det rör på gården som läckte, om varför arbetet inte har slutförts. Det har tagit alldeles för lång tid, men Bredablick har till slut fått tag på Svanholms, som i sin tur skyller på pandemin, sjukdomar och underleverantörer. I vilket fall som helst ska arbetet nu slutföras inom kort
  • När det nya röret kopplas in kommer det att göra att en hel del luft förs in i systemet. Vi kommer därför behöva lufta alla element, för att systemet ska fungera optimalt. Mer information om detta kommer, så fort vi vet, men arbetet börjar troligen runt den 21/2

Förhoppningsvis är alltså detta äventyr snart slut…

 • Olika besked vid felanmälan – Vissa av er har berättat för oss att ni har blivit ombedda att ringa eller kontakta styrelsen när ni har gjort felanmälningar, till exempel om taggar eller när hissen inte fungerar som den ska. Detta är fel, och vi har klargjort till vår förvaltare Bredablick att de ska se över sina rutiner. Felanmälan ska alltid göras till Bredablick, det enda undantaget är om någon är fast i hissen, då ringer man till Otis, men om hissen bara krånglar ska man ringa till Bredablick.

Det ska gå till så här,

 • Felanmälan görs till Bredablick via telefon 010-177 59 00, samtalet kan sedan komma att kopplas vidare till Örestads bevakning, om det är efter kontorstimmar eller på helgen (det går också att göra felanmälan via Bredablicks hemsida)
  • Felanmälan registreras av Bredablick och detta tas emot av vår fastighetsskötare som gör en bedömning om detta är något han kan lösa, eller om det behövs någon annan expertis eller resurser
  • Fastighetsskötaren åtgärdar ärendet eller skickar det vidare till vår förvaltare på Bredablick
  • Förvaltaren tar ett beslut eller kontaktar styrelsen
  • Styrelsen fattar ett beslut

Det ska alltså inte vara så att ni blir hänvisade till att kontakta styrelsen, oavsett vilken typ av felanmälan det gäller. Vi vet inte varför detta händer, men vi har lyft frågan med Bredablick och de ska som sagt se över sina rutiner

Ok.

Ni som har kommit enda hit ner, sorry, jag ska försöka bli bättre på att sammanfatta ?

I vilket fall som helst så har vi i styrelsen diskuterat dessa projekt och vad som gick fel, och utifrån detta kommer vi att ta fram en mall för hur projekt ska förhandlas och utformas i framtiden.

Vår tanke är att vi ska ta fram ett avtal som tydliggör en tidsgräns för leverantören för när projektet ska vara färdigt, och att förseningar kommer att resultera i att föreningen betalar ett mindre belopp än om projektet färdigställdes i tid.

Vi har förståelse och överseende för att pandemin har påverkat allt och alla, men vissa saker, särskilt i hur de företag som har fått uppdragen kommunicerat och informerat oss, är under all kritik.

Så, vi ska bli bättre.

Ta hand om er!

Oktober 2021

Hej alla kära grannar!

Det finns en del att informera om, så här är en sammanfattning, så finns det mer information längre ner,

 • Som ni har märkt så går bytet av portarna och installationen av det nya systemet framåt, dock blir det inte färdigt förrän vecka 44, någon gång
 • Inga nya taggar är ute än, dessa kommer efter slutbesiktning av systemet och kommer att lämnas ut mot kvittens. Våra vanliga nycklar kommer att fungera i tre veckor efter att systemet har satts igång
 • Tvättstuga 3 i 6L kommer att vara avstängd mellan den 25 oktober och den 5 november, på grund av arbete med nödutgång
 • Asfaltering av gången upp till de nya portarna på innergården kommer att ske den 15 oktober, var noga med att inte gå där den dagen
 • Samlingslokalen är återigen möjlig att hyra, observera dock att den fortfarande används av våra entreprenörer och är därför rätt skitig
 • Varmt vatten och varma element har vi förhoppningsvis alla fått nu. Problemet var komplicerat men är nu löst genom att värmepannan har blivit Frankensteinad, med nya delar på ett gammalt system
Portarna

Anledningen till förseningen kan sammanfattas ”pandemin”, tyvärr.

I början gick arbetet i fas, sedan gick det före tidsplaneringen då själva portpartierna tillverkades fortare än vad vi trodde var möjligt, och installerades därför i förtid.

Detta var dock inte superbra, det gjorde att det blev en längre period mellan installationen av portarna och av taggsystemen och porttelefonerna, eftersom elektrikerna var inbokade enligt den första tidsplanen, som då alltså inte stämde.

Det som har hänt nu är att vi har bestämt oss för att öka brandsäkerheten i de dörrar som kommer att leda in i barnvagnsrummen, och dessa dörrar har blivit försenade.

Utifrån detta kommer allt arbete med dessa dörrar bli besiktade i efterhand, så att vi kan få en slutbesiktning på allt annat utan att behöva vänta på dörrarna och deras installation. Denna beräknas ske någon gång runt vecka 44.

Taggar

Inga nya taggar är ute än, systemen håller på att installeras och testas nu, de ska sedan besiktas och slutligen ska taggar och namnlistor programmeras.

När systemet väl är igång kommer taggar att lämnas ut mot kvittens, det vill säga underskrift efter identifikation.

Alla portar kommer dock att kunna öppnas som vanligt de tre första veckorna, så att vi dels kan se till att allt fungerar som det ska, samt få ut taggar till de som råkar vara bortresta, eller liknande.

Nödutgång i tvättstugor

Brf Solglittret har fått kritik av brandskyddskontrollanter för att det inte finns tillräckligt bra sätt att ta sig ut ur vissa tvättstugor vid brand.

Det ska generellt sätt finnas minst två sätt att ta sig ut ur en lokal i nödsituationer och på grund av detta kommer tvättstuga 3 i 6L att byggas om mellan den 25 oktober och 5 november, för att skapa en till utrymningsväg.

Vi kommer att försöka göra så att det inte går att boka tvättstugan under denna period, men på grund av att det gamla systemet suger så kommer vi kanske inte att lyckas.

Var därför uppmärksam och försök att inte boka tvättstuga 3 under denna period.

Asfaltering av gångarna upp mot portarna mot innergården

Den 15 oktober kommer de nya portarna få asfaltsgångar/ramper som leder upp till dem, så att det blir likadant överallt och fräschas upp lite.

Vi hade från början beställt plattor men det visade sig att vi inte kan använda dessa då det inte finns tillräckligt djup att lägga dem på grund av skyddsrummen under.

Hade det bara varit vanligt betongfundament så hade vi kunnat gräva bort lite för att få rum till plattorna, men det får man inte göra när det gäller skyddsrum.

Så, nu har vi tyvärr inget annat val än att använda asfalt.

Samlingslokalen kan nu hyras igen

Nu när restriktionerna är borta ser vi inte längre någon anledning till att inte hyra ut lokalen.

Det finns dock två saker som de som vill hyra ska vara medvetna om, i dagsläget finns ingen möjlighet att som tidigare betala med Swish, betalning måste därför ske genom bankgiro, samt att lokalen används av våra entreprenörer och är därför rätt skitig.

Vi håller på att bygga en ny lokal som ska användas av entreprenörer, fastighetsskötare, med flera, för att göra samlingslokalen mer tillgänglig för oss andra, men denna är inte färdig än.

Värme

Ok, så vad hände?

Jo… Som några av er märkte blev det rejält kallt en period.

Detta berodde på att flera delar av ett väldigt gammalt system beslutade sig för att haverera samtidigt.

Vi kan också tacka vår ordförande Leif för att han bestämde sig för att dubbelkolla att reparationen faktiskt fungerade, och då upptäckte att ett rör hade brustit och det läckte en jävla massa vatten!

Men, ok, från början. Värmepannan och det system som är kopplat till den är i original från när fastigheterna byggdes. Det är alltså 50+ år gamla maskiner som har fungerat, fram till nu.

Tidigare har vi också haft problem med värmen, och då byttes en del rör och lite sånt, men denna gång gick alltså flera delar sönder samtidigt, rör, värmepumpar, motorer, med mera.

Systemet är urgammalt och väldigt stort. Detta gör att det är svårt att felsöka, eftersom alla förändringar tar tid att få effekt, vilket gör att vi kan tro och få information om att en sak är löst, bara för att sedan en dag senare märka att nej, det är det inte.

Först gick ett rör sönder, det hade rostat helt enkelt, och för att lösa situationen gjorde man en temporär lösning där man kopplade bort röret och ledde om vattnet via ett annat rör. Därefter höjde man värmen för att kompensera, det var detta som gjorde att det blev skållhett ett tag.

Leif bestämde sig sen för att dubbelkolla och gick ner till pannan igen. Då hade det andra röret brustit och det sköt ut vatten från maskinen. Vi hade grymt med tur här… Leif ringde Svanholms, de som arbetade på maskinen, och de råkade befinna sig i Lund och kunde komma in på bara 20 minuter, vilket troligen kändes betydligt längre för Leif.

Röret fixades, igen, och då var det dags för pumpen att ge upp. Denna byttes, tillsammans med en motor, och detta skulle egentligen betyda att problemet var löst, men, det visade sig att det nya systemet inte kunde kommunicera med det gamla systemet.

Detta gjorde att värmen fluktuerade en massa, då systemen inte kunde tolka varandra och höjde och sänkte värmen allt eftersom de kompenserade för varandra.

Bredablick stötte här på problem. Det visade sig att i överlämningen från HSB Skåne hade de inte fått inloggningsuppgifterna till det gamla systemet. Efter mycket om och men fick man till slut tag på dessa och kunde då få de olika systemen att prata med varandra.

Så, vårt värmesystem är nu Frankenstein, den består av olika delar som är olika gamla, kommer från olika tillverkare och som pratar på olika sätt. Yäy?

Vi håller på att se över hur och när systemet ska uppdateras och förnyas, men som ni kan förstå är det såklart svindyrt.


Massa information, antagligen alldeles för långt skrivet också!

Vi vill passa på att tacka för allas tålamod och förståelse under dessa tider. Det är en hel del som händer samtidigt och inte alltid så lätt att samordna information med handling, men vi strävar alltid efter att göra vårt bästa! Som vanligt tar vi tacksamt emot synpunkter, funderingar och kritik

September 2021
FORTSATTA PROBLEM MED VÄRMEN

Hej alla!

Som många har märkt är det fortfarande problem med värmen i fastigheterna, både gällande varmvatten och i våra element.

Några av värmepannans delar behövde bytas ut och nu har det visat sig att de nya delarna har svårt att kommunicera med styrsystemet, detta är med stor sannolikhet anledningen till varför värmen går av och på i perioder.

Svanholms har skött reparationen och kommer att fortsätta att kalibrera värmepannan under veckan.

Tyvärr kan vi inte lova att problemet är löst imorgon, men vi kan lova att vi gör vårt allra bästa för att fixa det.

Tack för ert tålamod!

OVK PÅBÖRJAS NÄSTA VECKA

Hej alla!

Nästa vecka påbörjas OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Arbetet beräknas ta cirka två månader totalt.

För att kunna genomföra kontrollen behöver de tillgång till lägenheten, de kommer därför lämna lappar i brevlådan med en tid som de vill komma förbi.

Kan man inte närvara kan man lämna sin nyckel till oss eller till en granne. Om den lämnas i vår brevlåda, glöm inte att märka nyckeln med namn, adress och lägenhetsnummer.

Tack!

PROBLEM MED VÄRMEPANNAN GER KALLA ELEMENT

Hej alla!

Många har rapporterat att de inte längre har någon värme i elementen i lägenheten.

Detta beror på problem med värmepannan och Bredablick är informerade, förhoppningsvis löser de problemet snabbt.

Värmepannan är också anledningen till varför vi inte hade varmvatten en tid förra veckan, värmepumpen är gammal och ska bytas ut på sikt, men det blir kanske tidigare än vad vi hoppades på.

Juli 2021
ÖVERSVÄMNING I KÄLLARE

Vilken försäkring täcker eventuella skador?

Hemförsäkringen är den försäkring som gäller för skador relaterade till översvämningen.Det är inte säkert att försäkringsbolaget tycker att något dyrbart eller värdefullt ska förvaras i källarförråd, så det kan vara svårt att få några pengar alls, tyvärr.

Torkning av källarna

Föreningen står för torkningen av källarna, det är inget som ni enskilt betalar för.Här behöver vi dock hjälp.Torkning sker enklast genom tillgång till förråd som behöver torkas, och vi kan inte gå in i någons förråd utan tillåtelse.Så, vi ber er att,

 1. Titta i era förråd om det är blött där inne
 2. Om det är blött ber vi er att meddela oss
 3. Torka de saker som kan torkas, släng resten i containern
 4. Om någon som ni känner är bortrest och har fått in vatten i sitt förråd, meddela gärna oss så vi kan försöka få tag på personen

Risken är annars att vi om några veckor kommer ha en väldigt massa mögel i källarna.
Slutligen vill jag också be att den eller de som råkade få med sig några lådor från mangelrummet gärna får lämna tillbaka dessa. De tillhör en av våra medlemmar och ställdes där medan deras förråd höll på att torkas och undersökas.

Lätt hänt, lätt att lösa.
Tack på förhand!

Håltagning – risk för höga ljud

Hej alla kära grannar!

Säkerhetsteknik meddelar att de kommer att utföra håltagning i barnvagnsrum samt källare under v. 27 och 28.

Tyvärr kommer det låta en del, men det betyder att arbetet går framåt!

Ha en fortsatt fin sommar!

Maj 2021
Årsstämman 2021

Nytt preliminärt datum för årsstämman är den 21/6-21.

The new preliminary date for the annual meeting of the housing association is the 21/6-21.

Till er med parkeringsplats i garaget

Vi har försökt att få ut de nya taggarna till alla som har parkeringsplats i garaget, men det är ca 20 stycken som fortfarande inte har hämtat ut sina. Om du är en av dessa så får du gärna kontakta vår ordförande Leif på 070-929 71 94, för att boka tid.

Utan de nya taggarna kommer du bara in via bakdörren som nås genom spiraltrappan, med de nycklar du redan har.

HSB Skåne har installerat ett nytt system som kommer att kräva nya fjärrkontroller, men de fjärrkontroller ni redan har kommer att fungera i minst två veckor till.

Vi återkommer sedan med tider för att få ut de nya fjärrkontrollerna.

To you who are renting parking space in the garage

We have tried to give everyone the opportunity to come and collect the new tags for the garage, but around 20 people still haven’t collected theirs yet.

If you are one of those, please contact our president Leif at 070-929 71 94, to set up a meeting to get your tags.

Without the new tags, you will only be able to access the garage by the backdoor, accessible through the spiral staircase, using your old keys.

HSB Skåne has installed a new system that requires new remote controls, but yours will still work for at least two more weeks.

During this time, we will place an order for the new remote controls, and will inform you when these arrive.

Asbestsanering

Asbest har hittats i innertaket i alla barnvagnsrum.

På grund av detta kommer saneringsarbete att påbörjas den 17/5 i samtliga barnvagnsrum, det beräknas ta två veckor att genomföra allt arbete.

Därför behöver alla barnvagnsrum tömmas, de kommer sedan låsas tills ombyggnaden är klar, så att ingen råkar gå in i rummen under tiden saneringen pågår.

Detta innebär att samtliga boende senast den 16/5 måste flytta sin barnvagnar, cyklar och övrigt material från barnvagnsrummet, och förvara dessa på annan plats. Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar eller något annat i trapphuset. Barnvagnar och annat värdefullt som inte har flyttats i tid kommer att tas i beslag av föreningen och löses ut genom kontakt med Bredablick. Övrigt material kommer att slängas.

Tack för all hjälp och förståelse!

Asbestos was found in the ceiling of the rooms reserved for baby strollers.

Because of this, decontamination must be done. This will start on the 17th of May in all of the baby stroller rooms, and is estimated to last for two weeks.

For this to happen, all of the baby stroller rooms must be emptied. They will then be locked until the rebuilding is done, so that no one accidently enters during the procedure.

This means that anyone who owns a baby stroller must remove it and anything else from the room, before the end of the 16th of May, and store it somewhere else. It is not permitted to store the baby stroller or anything else in the stairwells. Any baby stroller and valuables that have not been moved in time will be held by the housing association and can be reclaimed by contacting Bredablick. Any other material will be thrown away.

Thank you for your help and understanding!

Denna information kommer också gå ut som brev till samtliga medlemmar.

April 2021

Hej alla boende i Solglittret!

Efter en längre tids arbete har nya portar och passersystem beställts.

Bakgrunden till detta är att vi har problem med att dagens portar inte öppnas och stängs som de ska, samt att de ser allmänt trista ut efter många års slitage.

De nya portarna är av silveranodiserad aluminium och passersystemet vi valt är Assa Abloys Aptus med tillhörande bokningssystem till tvättstugorna så att man kommer att kunna boka tvättid både på tavlan och via sin mobil eller dator.

Första etappen beräknas vara klar vecka 17 då portarna mot innergården på P-trappen kommer att ha bytas för att få ett intryck av hur det kommer att se ut samt att ge utrymme för förbättringar innan alla portar byts under sommaren.

Det finns egentligen hur mycket information som helst om detta men det är bättre att ni ställer frågor så svarar jag i kommentarerna på det ni vill veta.

Hälsningar Styrelsen

Mars 2021

Hej alla kära grannar!

Här kommer lite allmän information och uppdateringar ?

Inga nya parkeringsdekaler

Styrelsen håller på att arbeta med att få fram ett nytt avtal till parkeringen nere vid Sunnanväg.

Till dess att detta gjort kommer inga nya P-dekaler eller liknande att behövas där nere. Om du skulle upptäcka att någon står felparkerad på din parkering så är det till Aimo Park man ringer, 0771-969006.

Felanmälan finns tillgängligt på nätet

Många av oss har haft svårt att felanmäla via Bredablicks telefonnummer. Vi vill därför tipsa om att man även kan göra felanmälan via deras hemsida på https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/.

Då slipper man vänta i telefonkö.Vi vill samtidigt be er att fortsätta höra av er till oss med tid och datum, om ni inte kommer fram via telefonnumret.

Trivselreglerna uppdateras

Vi har uppdaterat trivselreglerna för att tydliggöra att man vid stora och långvariga renoveringar ska informera sina grannar, till exempel via lappar i trapphuset.

Vi hoppas att detta ska medföra att man som granne kan få en överblick på hur lång tid en renovering kan tänkas ta.

Trivselreglerna kommer att hängas upp i varje trapphus.

Preliminärt datum för årsstämman är den 27/5

Vi har bokat in årsstämman till den 27/5, men detta kan komma att ändras av flera olika anledningar.

I dagsläget vet vi inte riktigt hur den ska genomföras, men vi hoppas ha en bra lösning färdig till dess. Kanske kan den genomföras utomhus, som förra året.

Information om detta kommer att finnas i varje trapphus.

Utökad tidsgräns till den 5/4 för att inkomma med motioner

Inför årsstämman kan du som bostadsrättsägare inkomma med förslag på förändringar och satsningar som du vill se att bostadsrättsföreningen genomför.

Detta kallas för att inkomma med en motion.I år har vi beslutat att förlänga tiden man kan inkomma med motioner till den 5/4, så vi hoppas på att få många spännande och intressanta förslag!

Information om detta kommer också att finnas i varje trapphus.

Ta hand om er!

Utvecklingsarbete – Bredablick

Hej alla kära grannar!

Bredablick har nu varit vår förvaltare i ca 45 dagar.

Det tillkommer alltid problem och frustration i början av organisationsförändringar, men det är skillnad på såna problem, och problem som handlar om systemfel och liknande.

För att råda bot på dessa problem innan de verkligen fastnar, skulle vi därför vilja uppmana er alla att skicka in era synpunkter, positiva och negativa till info@solglittret.se. Detta inlägg finns också på Facebook där ni såklart får skriva i kommentarsfältet, men tänk på att det snabbt kan bli ett träsk av negativitet här på sociala medier.

Vi kommer sedan använda dessa synpunkter i vårt pågående utvecklingsarbete med Bredablick.

Några punkter som redan har kommit upp är,

*** Svårigheter att få tag på Bredablick,

– inga direktnummer,

– kommer inte fram i växeln,

*** Is- och snöröjning,

– särskilt på innergården,

*** Fastighetsskötaren,

– kompetens,

Vi får såklart ha tålamod med att det kommer att ta tid innan allt flyter på som det gjorde med HSB Skåne efter alla år, men det innebär inte att man inte får ha synpunkter!

Tack för hjälpen! Tillsammans gör vi det bästa av situationen!

Byte av förvaltare – Från HSB Skåne till Bredablick

Från och med 1:a januari 2021 kommer all förvaltning som tidigare sköttes av HSB Skåne att skötas av Bredablick. För mer information, se här.

Januari 2021

Byte till LED-lampor i tvättstugor och innergård

Hej alla!

Från och med imorgon, 22/2-21, kommer det att påbörjas ett arbete med att byta alla ljuskällor i tvättstugorna och innergården till LED-lampor.

Arbetet förväntas ta två till tre dagar och ska inte påverka själva tvättutrustningen, men det kan alltså vara mörkt i tvättrummen under tiden de arbetar med detta.

Hör av er om ni har några frågor! ?

Varning för halka på innergården

Var uppmärksamma på att det periodvis är riktigt ordentligt halt på stora delar av innergården!

December 2020

Störande ljud från bland annat renoveringar då många arbetar hemifrån – Vad kan vi göra?

Just nu arbetar många hemifrån på grund av den rådande pandemin. Det är därför extra viktigt att visa hänsyn till varandra. Många har rapporterat att deras arbete eller studier störs mycket av konstanta renoveringar.

Trivselreglerna reglerar när renoveringar får genomföras i fastigheterna, dessa säger att de inte får ske före kl. 8:00 och efter kl. 19:00 på vardagar, samt aldrig på söndagar. Utöver detta är det tyvärr inte så mycket man kan göra, annat än att diskutera med den det gäller.

I övrigt gäller att man alltid i första hand ska prata med personen som är ansvarig för störningarna, men i de fall detta inte ger resultat kan man sedan vända sig till styrelsen och förvaltaren, se mer här.

Fortsatta problem med skadade fönster efter fasadputsning – Vad händer?

Många boende har rapporterat att deras fönster har skadats i och med fasadputsningen som gjordes i våras. Troligen har lite material från putsen hamnat och stelnat på fönster, dessa är sedan svåra att få bort.

Det har rapporterats att ett effektivt sätt att få bort smutsen är att använda ett rakblad, till exempel ett som används för att skrapa rent keramiska spishällar.

Styrelsen vill gärna ha in information om hur många som är drabbade, så problemet kan utvärderas i sin helhet, vi ber er därför att skicka ett mejl till info@solglittret.se, ifall ni har samma problem.

Problem med värmen – Vad händer?

Många i föreningen har rapporterat in kalla lägenheter och element.

Troligen beror problemet på gammal utrustning. Styrelsen har därför påbörjat arbetet med att planera inför att rusta upp värmeanläggningarna i fastigheterna.

De åtgärder som har gjorts är att värmen på det vatten som skickas till oss och utgör grunden i uppvärmningen har höjts rejält, samt att förvaltaren och Svanholms har fått i uppdrag att titta närmare på problemet.

Om du fortfarande inte har varmt i din lägenhet, kontakta gärna oss på info@solglittret.se, så vi kan ge informationen vidare!