Dokument och protokoll

Årsredovisningen fastställs vid årsmötet året efter verksamhetsåret. Årsredovisningen är styrelsens redovisning av verksamheten och består av förvaltningssberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.

Dokumenten öppnas i ett eget fönster och du har möjlighet att skriva ut dem.

Här hittar du också föreningens stadgar och förslaget till nya stadgar. Slutgiltigt omröstning om stadgeförslaget skedde vid extrastämma den 4 december 2018.

Stadgarna registrerades hos Bolagsverket den 27 februari 2019 och gäller från den dagen.

Innan föreningen övertog fastigheten gjordes en besiktning år 2007.

Utifrån denna besiktning gjordes en ekonomisk plan med bland annat en bedömning av framtida renoveringsbehov. Den ekonomiska planen utgör även en detaljerad beskrivning av fastigheten.

Behöver du en lista över hur lägenhetsnummer ser ut i olika system, klickar du här.