FAQ

Här samlas de frågor och svar som kommer till styrelsen på olika sätt, till exempel via Facebookgruppen.

Andrahandsuthyrning

Fråga: Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Svar: Ja, du kan hyra ut din lägenhet i andra hand, men du måste ha tillstånd av styrelsen till detta, läs mer här.

Autogiro

Fråga: Kan jag betala hyran/avgiften med autogiro?
Svar: Ja, klicka här för att hämta blankett för anmälan,
eller kontakta Bredablick via telefon 010-177 59 00, eller via info@bblick.se.

Avgifter och hyror

Fråga: Jag har inte fått mina avier för avgift eller hyra, vad gör jag?
Svar: Felanmäl till Bredablick. Du kan också ansöka om att få dina avier elektroniskt till din mejl här.

Badrum

Fråga: Jag har ett U-format rör i badrummet, detta är ett element, får jag stänga av det?
Svar: Nej, detta element får i dagsläget inte stängas av, då det för de flesta är den enda värmekällan i badrummet.

Dessa U-rör är dock kopplade till vårt tappvatten, det vill säga det vatten vi får ut genom kranen, vilket inte är godkänt enligt de nya branschreglerna, då detta i värsta fall riskerar att bli en grogrund till sjukdomar.

Risken är att, om vattnet i U-röret står stilla, till exempel om man är bortrest under en längre tid, och vattnet av någon anledning inte är tillräckligt varmt, kan bakterier, till exempel legionella, växa där.

När man sedan kommer hem och sätter på kranen kan det då i värsta fall vara just dessa bakterier som färdas från U-röret till kranen och sedan in i dricksvattnet. Denna risk är väldigt väldigt låg, eftersom vi håller en hög temperatur i vårt vatten, men den finns. Du kan läsa mer här.

Balkong

Fråga: Hur mycket får jag belasta min balkong?
Svar: Det är svårt att säga exakt hur mycket en balkong orkar med, utan att veta hur det gick till när den byggdes från början.

En tumregel är att man inte ska belasta balkongen med en totalvikt på mer än 150 kg/kvm.

Så, om din balkong är 1m x 3m, ska totalvikten inte överskrida ((1 x 3) x 150 =) 450 kg. Om din balkong istället är 2m x 5m, ska totalvikten inte överskrida ((2 x 5) x 150 =) 1500 kg.

Bomnyckel

Fråga: Var får jag tag på bomnyckel så att jag kan köra fram till porten?
Svar: Du öppnar bommen med din lägenhetsnyckel, läs mer här.

Digital-tv

Fråga: Nu när tv-utbudet blir helt digitalt, den 8 september, får jag automatiskt en tv-box själv?
Svar: Nej, du måste själv stå för kostnaden av en eventuell tv-box, om du behöver detta, läs mer här.

Dörrar

Fråga: Måste jag spara innerdörrar som jag har tagit bort från lägenheten?
Svar: Nej, så länge du äger din lägenhet, det vill säga är en bostadsrättsinnehavare, så får du göra som du vill med dörrarna i din lägenhet. Du måste dock ha en fungerande ytterdörr, av flera olika skäl.

Det kan dock vara bra att spara på dörrarna, om man har tänkt sälja lägenheten i framtiden.

Fråga: Står föreningen för en ny ytterdörr, om min har gått sönder?
Svar: Ja, föreningen ansvarar för alla boendes ytterdörrar.

Dock kommer det i första hand utredas om dörren går att reparera, men om den bedöms att inte vara funktionsduglig kommer föreningen stå för en ny dörr.

Detta kommer dock att vara en helt vanlig ytterdörr, ingen säkerhetsdörr. Vill man som boende passa på att samtidigt uppgradera till en säkerhetsdörr får man själv stå för mellanskillnaden.

Fråga: Finns det planer på att byta alla dörrar till säkerhetsdörrar?
Svar: Nej, inte i dagsläget. Vi är medvetna om att många dörrar är mycket gamla, men att byta ytterdörr till alla 252 lägenheter skulle kosta runt 3 000 000 kr, vilket är pengar som vi i dagsläget måste lägga på annat underhåll.

El

Fråga: Vilken el-fas finns i lägenheterna?
Svar: Generellt sett är det 1-fas i lägenheterna. Det kan dock vara så att tidigare boende har dragit ny el, så var försiktig när du köper nya vitvaror, särskilt spis, då många moderna vitvaror kräver högre el-fas än 1-fas.

Ett sätt att ta reda på din el-fas utan att anlita elektriker är att titta på baksidan av spisen, då många spisar specificerar vilken fas som krävs. Har du en spis som kräver 1-fas, då är också troligen 1-fas det maximala du kan installera, utan att dra ny el.

Att dra in ny el, till exempel 3-fas, kan vara väldigt dyrt, tyvärr.

Fråga: Finns det planer på att införa gemensam el?
Svar: Ja, det är definitivt ett mål som vi arbetar mot.

I dagsläget kommer vi att beställa en energiutredning som i sin tur kommer att ge oss svar på vilka föreningens största el-tjuvar är, och därigenom också vad vi bör investera i först.

Det finns många fördelar med gemensam el, läs mer här. En nackdel är att man som boende inte längre har möjlighet att själv bestämma fritt vilket elbolag man vill använda, det tecknas istället av föreningen i sin helhet.

Fråga: Kan vi ha solceller på något sätt, i framtiden?
Svar: Nja… det är svårt att säga på rak arm, men styrelsen håller på att undersöka om taken skulle klara av vikten av solceller, så vi vet förhoppningsvis mer snart.

Felanmälan

Fråga: Vart vänder jag mig för felanmälan?
Svar: Felanmälan görs till förvaltaren, Bredablick. Du kan göra din felanmälan dygnet runt via telefon 010-177 59 00, eller via hemsidan här. Det går också bra att ställa frågor via info@bblick.se.

Fönsterventiler

Fråga: Hur fungerar de långsmala ventilerna som ofta sitter ovanför fönstren i lägenheten?
Svar: De långsmala fönsterventilerna är en del av den obligatoriska ventilationen i fastigheterna och får därför aldrig täppas igen eller stängas helt!

När OVK, obligatorisk ventilationskontroll, genomförs kommer de bland annat kontrollera att dessa ventiler är öppna och fungerar som de ska.

I övrigt har ventilen ett antal lägen som man kan ställa in den i, vanligtvis genom att justera spakarna på sidan. Detta bestämmer hur mycket luft som kommer in i lägenheten utifrån. Det kan finnas andra typer av ventiler som ställs in på andra sätt.

Förråd

Fråga: Får jag förändra i mitt förråd, till exempel genom att plocka ner monterade hyllor, och liknande?
Svar: Ja, du får själv ändra fritt i ditt förråd, om du håller dig till ditt område och inte förstör för andra.

Observera att källaren i vissa av husen räknas som skyddsrum och att det därför kan finnas saker som tillhör skyddsrummets funktion i ditt förråd, till exempel ett uttag till ett sandfilter. Dessa får inte monteras ner eller på annat sätt förändras eller förstöras.

Vidare ska ett skyddsrum kunna ställas i ordning inom två dygn, och det innebär att du är skyldig att planera ditt skyddsrum utifrån detta, läs mer här.

Fråga: Finns det rum till barnvagnar och cyklar och hur får jag tillgång dit?
Svar: Ja, det finns barnvagnsrum i varje trapphus, det finns även cykelförråd i källaren i höghusen. Kontakta styrelsen för att få tillgång dit.

Fråga: Får jag ställa saker i trapphuset eller i källaren?
Svar: Nej, du får bara förvara saker på platser som är gjorda för detta, till exempel i ditt förråd. För barnvagnar finns barnvagnsrum i varje trapphus och det finns också cykelförråd i källaren, kontakta styrelsen för mer information.

Att förvara eller ställa saker i trapphus eller i källargångar är framför allt en brandrisk, men det kan också försvåra för människor med rörelsehinder som kanske behöver använda rullator eller annat hjälpmedel för att ta sig fram.

Grillning

Fråga: Får man grilla på sin balkong?
Svar: Ja, men endast med elgrill. Gasol- eller kolgrill är förbjudet att använda på balkong på grund av brandrisken.

Tänk på att du fortfarande ansvarar för att inte störa dina grannar, vilket i detta fall kan hända genom matos och liknande. Så, grilla med måtta.

Det finns också en gemensam grill på innergården som alla får använda. Ta bara med ett eget grillgaller.

Grovsopor

Fråga: Var lämnar jag grovsopor?
Svar: För brännbara grovsopor finns en container. Det finns även ett soprum för lysrör, lampor och elmateriel, läs mer här.

Grovsopor i övrigt, renoveringsavfall och liknande, tar varje bostadsägare hand om själv. Det kan lämnas på sopstationerna på Gunnesbo och Gastelyckan, läs mer här.

Information

Fråga: Hur hittar jag information om föreningen?
Svar: Information om föreningen och hur den fungerar finns framförallt här, på hemsidan.

Kontaktinformation och viss annan information finns på anslagstavlor i trapphusen.

Information om vad som händer i föreningen publiceras i Facebookgruppen, samt här på hemsidan.

Viktig information lämnas alltid till varje lägenhet.

Internet

Fråga: Vad finns det för olika operatörer för internet att välja mellan, har vi tillgång till fiber och Lunds stadsnät?
Svar: Nej, föreningen är hittills inte kopplad till Lunds stadsnät via fiber, detta är dock något som vi vill få igenom så fort som möjligt.

Våra fastigheter är så kallade ”Com Hem-hus”, numer Tele2, och detta begränsar vilka operatörer vi kan välja mellan, läs mer här.

Källardörrarna

Fråga: Har jag blivit inlåst i källaren, hur öppnas dörren?
Svar: Dörrarna öppnas med din tagg, men det är på andra hållet det kan bli fel.

Vi har fått samtal av boende som meddelar att de är inlåsta i källare eller tvättstugor och inte kan komma ut.

I samtliga fall har detta handlat om ett missförstånd.

De flesta dörrar öppnas med en knapp som sitter bredvid dörren. Denna knapp styr magneten som håller dörren stängd och genom att trycka på knappen stängs magneten av och dörren går att öppna.

Det händer dock att man ibland måste hålla inne knappen samtidigt som man öppnar dörren.

Andra dörrar har ingen låsknapp och dessa öppnas helt enkelt genom att man drar ner handtaget, som på en vanlig olåst dörr. Vissa boende har blivit oroliga då de vrider på låsknäppen men inget händer. Denna låsknäpp har ingen funktion, det är bara till att använda handtaget.

Köksfläkt

Fråga: Får jag montera köksfläkt?
Svar: Nej, köksfläkt får inte anslutas till ventilationsnätet. Använd istället till exempel kolfilterfläkt eller en spiskåpa.

Anledningen till detta är att det bara finns en kanal i ventilationsnätet, så en köksfläkt hade helt enkelt blåst ut oset och doften från en lägenhet och in i alla andra lägenheter kopplade till samma kanal.

Lokal

Fråga: Finns det någon fest- eller samlingslokal?
Svar: Ja, föreningen har en lokal, i källaren i låghusen under 6O, läs mer här.

Namnbyte

Fråga: Jag har behov av att få namnet som står på entrétavlan bytt, vad gör jag?
Svar: Gör en felanmälan, till exempel på nätet här, och skriv att du vill byta namnet som står i listan.

Fråga: Jag är nyinflyttad, byts mitt namn på tavlan automatiskt?
Svar: Nej, du behöver göra en felanmälan för att få ditt namn uppdaterat.

Nyinflyttad

Fråga: Ungefär hur lång tid tar det för att en ny medlem ska godkännas i föreningen?
Svar: Efter att försäljningen har gått igenom och vi har fått alla papper från förvaltaren tar det ungefär en vecka innan man är godkänd och medlem i föreningen.

Organisationsnummer

Fråga: Vilket är föreningens organisationsnummer?
Svar: Föreningens organisationsnummer är 769616 6177.

Parkering och garage

Fråga: Finns det parkeringsplats att hyra?
Svar: Ja, parkeringsplatser utomhus och inomhus finns att hyra, läs mer här.

Fråga: Någon har ställt sig på min parkeringsplats, vad gör jag?
Svar: Kontakta Aimo Park, det är de som sedan ska hjälpa dig vidare, läs mer här.

Fråga: Min P-dekal går ut 1/3-21, behöver jag göra något?
Svar: Nej, parkeringsbolaget är informerade om att de nya P-dekalerna är sena. De nya kommer att skickas från förvaltaren Bredablick så fort allt är färdigt.

Fråga: Vem betalar tillbaka den depositionsavgift jag betalade in till HSB Skåne, till exempel för nyckel eller fjärrkontroll till parkeringshuset?
Svar: Det gör föreningen, kontakta oss på info@solglittret.se och bifoga kvitto eller något annat bevis, så skickar vi depositionsavgiften till dig.

Fråga: Finns det fler parkeringar för besökare att ställa sig på, än de som finns längs Sunnanväg?
Svar: Ja, det finns parkeringsplatser här och där, men det brukar finnas gott om platser på parkeringen vid Östanväg 3, här.

Partytält

Fråga: Finns det ett partytält att hyra?
Svar: Nja… Dessvärre är tältet inte i så bra skick, men du får gärna försöka ändå. Vi tar inte betalat för det i dess nuvarande skick, men vi rekommenderar att du samtidigt bokar lokalen, så att du har ett alternativ om tältet inte skulle fungera alls, läs mer här.

Föreningen har också ett party…tak? men det är just det, endast ett tak, vilket kanske inte alltid hjälper så mycket…

Portar och porttelefoni

Fråga: När låses portarna?
Svar: I och med att vi har installerat nya portar och porttelefoni kommer alla portar alltid att vara låsta.

Fråga: Vad gäller för de nya portarna, hur kommer jag in?
Svar: De nya portarna öppnas via tagg. Om du saknar tagg, mejla styrelsen på info@solglittret.se.

Fråga: Kan jag fortfarande öppna portarna med min lägenhetsnyckel?
Svar: Ja, men, när portsystemet och porttelefonin fungerar som det ska kommer alla portar att få nya lås, det kommer då att bara vara möjligt att öppna portarna via tagg.

Vi kommer att meddela i god tid innan denna förändring sker.

Fråga: Hur släpper jag in gäster, kan jag göra det utan att gå ner till porten?
Svar: Ja, om dina gäster använder porttelefonen blir du uppringd på det nummer du har listat. När du sedan har svarat trycker du på ”5” på din telefon, så öppnas dörren automatiskt.

Fråga: Porttelefonen fungerar inte, vad är det som händer?
Svar: Det absolut vanligaste felet vi har stött på i dagsläget är att den boende som ska bli uppringd av porttelefonen har blockerat numret. Troligen har man sett ett okänt nummer ringa, och har då tryckt att mobilen ska blockera detta, och då fungerar inte porttelefonin.

Det enklaste du kan göra för att kontrollera detta är att själv använda din porttelefon för att ringa upp din mobil. Om signalen inte når fram kan du har råkat blockera numret.

Det bästa du kan göra är att spara porttelefonen i din mobil, så att du kan se att det är den som ringer.

Med det sagt har vi fortfarande problem med porttelefonin och vi ber därför alla att alltid felanmäla om något med porttelefonin inte fungerar, så att vi kan samla in data och presentera detta för installatören.

Fråga: Hur lägger jag in mitt namn och nummer i porttelefonen?
Svar: Kontakta Bredablick, till exempel här.

Påverka

Fråga: Kan jag som boende påverka hur föreningen sköts och lägga fram förslag på förändringar, inköp, eller liknande?
Svar: Ja, det kan du, om du äger en bostadsrätt i Brf Solglittret.

Du har då rösträtt i årsstämman och rätt att lägga fram förslag, eller motioner som det heter, läs mer här.

Renovering

Fråga: Finns det asbest i husen?
Svar: Ja, det finns asbest i fastigheten och i lägenheterna, men det är inte känt exakt var. Utgå istället alltid utifrån att det kan finnas asbest i, till exempel, golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, pluggar, fogar, med flera. Läs mer här.

Fråga: Jag ska renovera mitt badrum, finns det något jag behöver veta?
Svar: Ja, det finns det.

Styrelsen håller på att revidera informationen kring renovering överlag, så mer information kommer, men om din golvbrunn inte har bytts tidigare, och därför är väldigt gammal, kan föreningen hjälpa dig med kostnaden för att byta golvbrunn. Kontakta styrelsen för mer information.

Fråga: Mina grannar borrar på kvällar och helger, får man det?
Svar: Nej, det finns Trivselregler att följa, för att alla ska ha det bra.

I dessa står att man ska undvika störande renovering såsom borrning, spikande, golvläggning med mera, under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl. 19:00 på vardagar och lördagar och undvika störande renovering helt på söndagar. Läs Trivselreglerna här.

Ritningar

Fråga: Är det möjligt att få tag på ritningar för lägenheterna?
Svar: Ja, ritningarna finns på Lunds kommuns hemsida här, men det kan vara lite krångligt att hitta sin egen lägenhet.

Rökning

Fråga: Finns det möjlighet att förbjuda rökning på balkongerna?
Svar: Nej, det finns flera domar som säger att detta inte går. Läs mer här.

Sopor

Fråga: Jag skulle behöva en plastinsats till matavfallet i mitt kök. Hur får jag tag på den?
Svar: Felanmäl hos Bredablick, så fixar fastighetsskötaren en till dig.

Fråga: Vart slänger jag avfall?
Svar: Det finns två soprum där allt hushållsavfall slängs. Det finns också miljörum för glas, papper, batterier, med mera, samt en container och ett rum för lampor, lysrör och elapparater. Läs mer här.

Störningar

Fråga: Jag blir störd av en granne, vad kan jag göra?
Svar: Det är alltid bäst att först försöka prata med personen i fråga, om det inte fungerar så är det bra att upprätta en störningslista där du skriver ner vad som stör och när det sker.

Nästa steg är sen att kontakta styrelsen, läs mer här.

Tvättstugor

Fråga: Hur bokar jag tid till tvätt?
Svar: Det är nu möjligt att boka tvättid på internet, klicka här! Det finns också möjlighet att boka tvättid via bokningstavlan vid varje tvättstuga. Du använder din tagg för att boka, läs mer här.

Fråga: Vad är mitt användarnamn och lösenord för att kunna boka tvättid online?
Svar: Ditt användarnamn är ditt lägenhetsnummer och lösenordet är 12345, om det inte har ändrats av en tidigare boende, läs mer här.

Fråga: Jag kommer inte in i tvättstugan för att hämta mina kläder, vad gör jag nu?
Svar: Kontakta fastighetsskötaren via en felanmälan så släpps du in, läs mer här.

Fråga: Kan jag boka tvättid via internet?
Svar: Ja, det är nu möjligt här!

Fråga: Var hittar jag tvättstugorna?
Svar: Det finns fyra moderna tvättstugor i fastigheten, alla belägna i källarplanet, läs mer här.

Fråga: Min tagg har gått sönder/försvunnit/rymt, hur gör jag för att få en ny?
Svar: Kontakta oss i styrelsen på info@solglittret.se.

Fråga: När jag kom ner till min tid i tvättstugan var det riktigt skitigt från den som hade haft tvättstugan innan mig, vad gör jag?
Svar: Kontakta gärna styrelsen, så kan vi via det nya bokningssystemet gå in och kolla vem som hade tiden innan dig, och skicka en påminnelse om vilka regler som gäller avseende städning.

Utelåst

Fråga: Vart vänder jag mig om jag har låst mig ute?
Svar: Om man har låst sig ute får man själv tillkalla låssmed och stå för kostnaden. Det kan därför vara bra att ha en extranyckel hos någon pålitlig granne eller bekant för att slippa detta. Det finns ingen huvudnyckel som går till alla lägenhetsdörrar.

Om du har glömt din tagg och inte kommer in genom porten kan du ringa en granne via porttelefonen och be om att bli insläppt.

Vatten

Fråga: Var hittar jag information om vattenavstängning?
Svar: Vanligtvis brukar sådan information i första hand sättas upp i trappen som berörs, men du kan alltid kolla på VA Syds hemsida, om det rör sig om större störningar, läs mer här.

Fråga: Jag ska renovera och behöver få vattnet avstängt, hur gör jag?
Svar: Kontakta Bredablick och boka en tid med fastighetsskötaren, så får du hjälp.

Tänk på att annonsera en avstängning till dina grannar som också drabbas, till exempel genom en lapp i trapphuset.

Värme

Fråga: När sätts värmen på i lägenheterna?Svar: Värmen sätts på den 15 september. Om du märker att dina element är kalla kan de behöva luftas, eller på annat sätt servas. Kontakta fastighetsskötaren via en felanmälan, läs mer här.

Årsstämma

Fråga: Vad är årsstämman och vad händer på den?
Svar: Årsstämman är ett möte där alla röstberättigade medlemmar i Brf Solglittret möts för att rösta fram en ny styrelse, gå igenom bostadsrättsföreningens ekonomiska och årets redovisning, rösta på motioner, med mera, läs mer här.

Överlåtelse

Fråga: Kan jag själv sälja min lägenhet?
Svar: Ja, men vanligtvis överlåts bostadsrätter med hjälp av mäklare. För den som vill, är det möjligt att själv sälja sin lägenhet, läs mer här.

Annan fråga?

Har du en annan fråga? Mejla oss!