Föreningen

Bostadsrättsföreningen Solglittret bildades 14 maj 2007. Föreningens verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheten Solglittret 2, sedan den övertog fastigheten den 15 oktober 2008.

Organisationsnummer
Föreningens organisationsnummer: 769616 6177
Avgifter
Överlåtelseavgift (Betalas av köparen)
Avgift 2,5% av aktuellt basbelopp Pantsättningsavgift
Avgift 1% av aktuellt basbelopp
Boendeservice
All boendeservice är som förvaltning utlagd till Bredablick.
Vem kan bli medlem
Medlemskap i föreningen kan beviljas juridisk eller fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Föreningen har enligt stadgarna ett krav att den som övertar en bostadsrätt också skall bo i densamma. Ansökan om medlemskap skickas till,
Brf Solglittret
FTG-nr 1421
FE 754
838 74 FRÖSÖN