Garage, parkering och vägbom

Parkering

Brf Solglittret kan erbjuda billiga och centralt belägna parkeringsplatser och garageplatser på Klostergården i södra Lund. Parkeringsplatser finns för uthyrning längs Sunnanvägen och Blidvädersvägen. Parkeringshus finns på Blidvädersvägen.

Som boende i föreningen betalar du endast 246kr i månaden för parkering utomhus och 330kr i månaden för parkering i parkeringshuset, medan utomstående betalar 308kr i månaden utomhus och 413kr i månaden för parkering i parkeringshuset.

Priserna gäller från och med januari 2020.

Du hittar ett litet faktablad på svenska och engelska här.

Kontakta Bredablick via telefon 010-177 59 00, eller via info@bblick.se, om du är intresserad av att hyra parkeringsplats.

Avgiften för parkering läggs till automatiskt på din avgifts- eller hyresavi.

Det finns ett begränsat antal gäst-/besöksparkeringar på Gråvädersvägen 6. Parkeringsavgift betalas enklast via appen Parkster.

Utöver detta finns parkeringsplatser här och där, men det brukar finnas gott om platser på parkeringen vid Östanväg 3, här.

Vägbom

Föreningens gård är bilfri för allas trivsel och säkerhet. I samband med flyttning eller vid andra tyngre transporter och liknande, kan du öppna bommen med din lägenhetsnyckel, så att du kan lasta och lossa. Tänk på att du inte kan ta ut nyckeln utan att stänga bommen igen.

Parkering på gården är inte tillåten. Aimo har föreningens uppdrag att ta ut kontrollavgift för fordon som parkerats på andra ställen än på parkeringsplatserna.