Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen är en av fördelarna med att bo i flerfamiljshus och i bostadsrätt. Det är ett sätt att dela på tunga investeringar och även att ha tillgång till service som man inte behöver så ofta. För att det ska fungera så bra som möjligt måste alla ta ansvar för att hålla rent och snyggt, anmäla fel och brister och följa de regler och rutiner som finns.

Föreningen satsar på hög service när det gäller att ta hand om sopor och avfall. Det som du själv får forsla iväg är större saker som inte får plats i containern. För att detta ska fungera måste du lägga avfallet där det ska läggas. Inga grovsopor i soprummen och inga batterier i hushållssoporna.

Har du möbler, kläder eller utrustning som är användbara ska du i första hand lämna det för återvinning. Återvinning för kläder finns vid centrumparkeringen. Har du möbler och annat får du kontakta de organisationer som hjälper till med detta.