Hyresgäst

Dina skyldigheter som hyresgäst

Som innehavare av en hyresrätt hyr du din lägenhet av Brf Solglittret.

Du är därför inte medlem i själva bostadsrättsföreningen och har ingen rösträtt på årsstämman. Detta begränsar också dina rättigheter att renovera i lägenheten, du får i stort sett inte göra några mer permanenta ändringar, annat än att måla rum, hänga upp tavlor, och liknande.

Som hyrestagare är du skyldig att,

  • Betala hyran i tid,
  • Vara rädd om fastigheten,
  • Vara rädd om bostaden,
  • Inte hyra ut i andra hand utan värdens godkännande,
  • Inte störa grannarna.

Reglerna har stöd i Hyresslagen (en del av Jordabalken) och är ganska restriktiva. Redan ett klagomål från grannen kan få konsekvenser.

Tänk på att du är ansvarig för din lägenhet även när du hyr ut i andra hand!

Konsumentverket och har samlat viktig information om olika boendeformer här.

Här finns beskrivet både skyldigheter och rättigheter som du har som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare och de skyldigheter föreningen har, gentemot dig.

Det finns även avsnitt om störande grannar och hur man kan agera, om man råkar ut för detta, se här, för mer information, eller på fliken Trivselregler.