Lägenheterna

Föreningen har flera lägenheter som fortfarande är hyresrätter sedan den övertogs av bostadsrättsföreningen. Efterhand som dessa lägenheter blir lediga säljs de genom mäklare som bostadsrätter.

Avgift/Hyra

  • Som innehavare av bostadsrätt betalar du avgift till föreningen. Avgiften bestäms av föreningens styrelse, utifrån föreningens ekonomi. I avgift och hyra ingår värme, vatten, kabel-tv. I avgiften ingår även bostadsrättsförsäkring,
  • Är du hyresgäst betalar du hyra. Hyran bestäms årligen i förhandlingar med hyresgästföreningen,
  • Varje lägenhet är utrustad med kabel-tv och bredbandsanslutning genom Com Hem,
  • Till varje lägenhet hör ett källarförråd,
  • I verksamhetsplanen görs varje år en prognos för förändringar av avgifterna.

Boendeservice

  • All boendeservice är via förvaltning utlagd till Bredablick.

Vem kan äga lägenhet

  • Medlem i föreningen,
  • Den som står som ägare i kontraktet ska också bo i lägenheten. I de fall det är student som bor i lägenhet kan ägandet delas mellan den boende och förälder. Föreningen har inga krav på ägarandelar.

Statuskontroll

  • Vart tredje år genomför föreningen en ”statuskontroll” av alla lägenheter. Detta är särskilt viktigt när det gäller våtrum, el och ventilation,
  • Föreningen kan ålägga bostadsrättsinnehavare att på egen bekostnad åtgärda eventuella brister. Om bristerna inte är åtgärdade vid överlåtelse övergår kravet på åtgärder till den nye ägaren.