Påverka

Dina möjligheter som bostadsrättsinnehavare

Som ägare av din bostadsrätt har du inte bara större möjlighet att påverka och förändra din egen lägenhet, du har också större möjlighet att påverka förvaltningen av fastigheten genom din rösträtt på årsstämman.

Om du vill arbeta i styrelsen får du gärna höra av dig till info@solglittret.se eller till valberedning@solglittret.se.

ÅRSSTÄMMAN

Genom årsstämman och medlemsmöten kan du påverka hur föreningen och fastigheten sköts. Varje år skickas en skriftlig kallelse ut till samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Som hyresgäst har man inte automatiskt rätt att medverka på årsstämman.

Du får på årsstämman en redovisning av hur föreningen skötts under året som gått, och du har möjlighet att tillsammans med de andra medlemmarna ta ställning till om styrelsens arbete kan godkännas.

Det är också du som på årsstämman tillsammans med andra medlemmar väljer styrelse, valberedning och revisorer. Årsstämman ska även ta ställning till förslag, så kallade motioner, från medlemmar.

FÖRSLAG, TANKAR, FUNDERINGAR OCH KLAGOMÅL

Brf Solglittret är till för alla som bor här. Det är därför extra viktigt att alla känner att de har möjlighet att få sina förslag, tankar, funderingar och klagomål hörda.

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med dina förslag, tankar och funderingar, men även klagomål tas tacksamt emot, annars kan vi inte bli bättre. Just klagomål är bäst att skicka in skriftligen, till exempel via e-post, så att det skapas ett fysiskt bevis på att klagomålet har skickats och tagits emot.

En del tankar och funderingar kan du få svar på direkt, andra måste tas upp av styrelsen på ett eller flera styrelsemöten, och vissa ärenden är så pass komplicerade eller påverkar så pass mycket att de måste gå vidare och diskuteras med alla på årsstämman.

Du som boende kan förmedla dina tankar till oss på olika sätt, till exempel genom att kontakta styrelsen via info@solglittret.se, eller via Brf Solglittrets Facebooksida. Det finns också möjlighet att ringa till styrelsen, kontakta styrelsen via Facebook, samt att komma till våra möten.

Om du skulle vara intresserad av att sitta med på ett styrelsemöte måste du säga till i tid innan, så att styrelsen har möjlighet att avgöra om något ärende som ska behandlas är sekretessbelagt.

Extra föreningsstämma och medlemsmöte

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det.

Styrelsen kan även sammankalla till medlemsmöten för information eller samråd. Detta är inte reglerat i stadgarna.