Överlåtelsen

Överlåtelse och besiktning bokas hos förvaltaren Bredablick, till exempel via Bredablick via telefon 010-177 59 00 eller via info@bblick.se.

Medlemsansökan skickas till
Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 MALMÖ

 • Avgifter
  • Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift betalas till förvaltaren Bredablick samband med överlåtelsen
  • Överlåtelseavgift är 2,5% av aktuellt prisbasbelopp och betalas av köparen
  • Pantsättningsavgift är 1% av aktuellt prisbasbelopp
 • Tillsyn
  • Föreningen utför ingen tillsyn av lägenheten innan försäljningen. Vart tredje år besiktigas alla lägenheter via en så kallad ”statuskontroll”. Statuskontrollen är särskilt viktigt när det gäller våtrum, el och ventilation. Statuskontrollen kan resultera i att lägenhetsinnehavaren blir skyldig att rätta till upptäckta brister
 • Att tänka på innan köp
  • Som köpare/spekulant kan du begära att mäklaren tar fram uppgifter om eventuella brister och krav på åtgärder som kan finnas på lägenheten. Om det finns brister och dessa inte åtgärdats innan lägenheten säljs, övergår kravet på åtgärder till den nye ägaren

Blankett för ansökan om medlemskap hittar du här.

När försäljningen har gått igenom och styrelsen har fått all information från förvaltaren tar det ungefär en vecka att slutföra medlemskapet.