Renovering

En reviderad version av informationen här nedan kommer att ges ut snart.

Om du äger din bostadsrätt får du bygga om och renovera din lägenhet själv, med några undantag. Som hyresgäst får du inte göra något utan medgivande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer i stadgarna, §§30-38, här.

Tänk på följande, innan du börjar renovera…

 1. Planera det som bullrar, låter eller luktar,
 2. Prata med grannarna,
 3. Sätt upp en lapp om vad du tänker göra och under vilka tider du tänker göra det,
 4. Borra eller bullra inte på kvällar efter kl 19:00 eller på söndagar, helgaftnar (Jul-, Påsk-, Midsommarafton), se fliken Trivselregler.

Du får själv förändra din lägenhet om ändringen…

 1. Bara berör din lägenhet,
 2. Görs fackmannamässigt,
 3. Kan ske utan påtaglig skada eller olägenhet för grannarna eller föreningen.

Tillstånd från styrelsen krävs om…

 1. Förändringen berör kök eller badrum, se mer om asbest nedan,
 2. Förändringen är väsentlig,
 3. Du tänker ändra en bärande konstruktion,
 4. Du skall ändra ledningar för värme, vatten, avlopp,
 5. Ändringen kräver bygglov eller bygganmälan.

Detta får du inte göra själv

 1. Reparationer av de ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som berör fler än en lägenhet,
 2. Vattenavstängning i gemensam rörstam,
 3. Ventilationskanaler som berör mer än din lägenhet,
 4. Ansluta köksfläkt till ventilatonsnätet. Använd istället kolfilterfläkt eller en spiskåpa,
 5. Utbyte eller flytt av golvbrunn i badrum.

Asbest

Det finns asbest i fastigheten och i lägenheterna, men det är inte känt exakt var. Utgå istället alltid utifrån att det kan finnas asbest, i, till exempel, golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, pluggar, fogar, med flera.

Tänk på att asbest är hälsofarligt och ska behandlas enligt gällande regler och bestämmelser.

Du står själv för kostnaderna för en eventuell asbestsanering. Brf Solglittret står endast för kostnaden ifall det skulle framkomma att det behövs göras en asbestsanering i ett arbete som föreningen vanligen ansvarar för, som till exempel vid en vattenskada.