Sopor och avfall

Sidan håller på att uppdateras, med tanke på den nya sopstationen.

Nedan text är inaktuell.

På Brf Solglittret är avfalls- och sophanteringen uppdelad på tre olika stationer, i miljörum, sophus och container. Utöver detta finns även trädgårdskompost. Din tagg används för alla stationer.

Tumregeln är alltid, rätt sopor i rätt behållare, börja slänga i den behållare som är minst full, och se till att inte skräpa ner eller att slarva, då kostnaden alltid går tillbaka på alla som bor här. 

Om du inte följer reglerna kan du bli betalningsskyldig för dessa kostnader!

 • Miljörum – Källsortering
  Källsortering finns i miljörum i port H-P, beläget vid utgången av varje port. Boende i låghus A-G har tillgång till källsortering i miljörummen i 6H och 6P.
 • Sophus – Matavfall
  Matavfall slängs i sophusen vid 6H och 6P, där finns även nya papperspåsar. Det är inte tillåtet att använda andra påsar med matavfallet. Kontakta förvaltningen om du saknar den plastinsats som påsarna sätts i.
 • Sophus – Hushållssopor och restavfall
  Hushållssopor eller restavfall, det som blir över efter källsortering, slängs i sophusen vid 6H och 6P. Var snäll och börja slänga soporna i kärlen längst in från dörren – de yttersta blir snabbt överfulla!
 • Container – Grovsopor
  Grovsopor slängs i en container som finns på gaveln av 6L. Denna är inte tänkt för byggavfall utan detta kör du till Sysavs anläggningar. Om man behöver hjälp med att lyfta och få i något i containern så kan fastighetsskötaren kontaktas.
 • Container – Elektronik, lampor och lysrör
  Elektronik, lampor och lysrör slängs i ett rum som ligger intill containern.
 • Trädgårdskompost
  Trädgårdskompost kan slängas i föreningens trädgårdskompost som finns stationerad på gaveln av 6L. Komposten är till för samtliga boende på Brf Solglittret, men är främst tänkt för boende i låghusen med uteplats. Om du transporterar avfallet i en plastsäck så släng inte säcken där.

Sortering och slarv

Att sortera rätt är inte alltid lätt, och det finns därför flera guider för detta, bland annat här. Det är viktigt att alla hjälper till så att rätt saker hamnar i rätt återvinningskärl.

I dagsläget är det mycket slarv med sopsorteringen och återvinningen.

Detta innebär onödiga extra kostnader för hela Brf Solglittret, både genom att fastighetsskötaren måste sortera sopor manuellt i efterhand, eller behöver städa i själva miljörummen och soprummet, tid som annars hade kunnat gå till annat arbete. Slarvet kan i värsta fall medföra att sopkärlen inte töms i tid.

Det är allas uppgift att få sophantering och återvinning att fungera och personer som inte gör sin del kan komma att bli betalningsskyldiga, ifall deras slarv medför kostnader för Brf Solglittret, som annars hade kunnat undvikas.