201214 – Styrelsen informerar – Byte av förvaltare

Hej alla kära grannar!

Här kommer information om det byte av förvaltare som kommer att ske i slutet av året. Informationen kommer även komma som brev till samtliga boende, samt finns på Facebookgruppen.

Vad är det som händer?

 • Styrelsen har under året arbetat med att byta förvaltning från HSB Skåne till Bredablick,
 • Bredablick kommer därigenom sköta precis allt som HSB Skåne tidigare har gjort, skötsel, felanmälningar, avier, med mera.

Varför?

 • Under lång tid har många boende haft negativa åsikter om HSB Skåne och den förvaltning de utför,
 • Detta är tyvärr särskilt tydligt för oss i styrelsen och gäller i stort sett alla områden man kan förvänta sig att en förvaltare ska hantera, från hantering av felanmälningar, nödsituationer, skötsel, förvaltarrapporter, dödsbon, med mera,
 • Detta, och andra incidenter, har tyvärr gjort att styrelsen inte längre känner något förtroende för HSB Skåne, och man påbörjade därför arbetet med att byta förvaltare,
 • Under tiden blev vi lovade att HSB Skåne skulle sköta sig, ända fram till dess att Bredablick tar över, men även där har HSB Skåne fallerat. De har bland annat valt att inte informera våra fastighetsskötare om varför deras kontrakt tar slut, i slutet av året.

Hur?

 • Bredablick skulle ha skickat ut ett brev till samtliga boende i Brf Solglittret, brevet innehåller information om vad som händer och hur det kommer att påverka oss som bor här, telefon- och e-postuppgifter för felanmälan, information om avier och det nya bankgirot som ska användas, med mera,
 • Brevet innehåller även avier för månaderna som kommer 2021,
 • Tyvärr tyckte vi i styrelsen att det första utkastet på brevet var för dåligt, och vi bad dem därför att skriva ett nytt. Det är troligen detta som har gjort att informationen inte har kommit till alla än. Väldigt olyckligt, vi hade planerat övergången för att just detta inte skulle ske. Vi ber om ursäkt för detta!

När?

 • Bredablick tar över all förvaltning den 1:a januari, 2021.

Vad?

 • För oss som boende innebär detta att från och med den 1:a januari 2021, är det telefonnummer man felanmäler, eller ställer övriga frågor till, 010-177 59 00,
 • E-post till Bredablick för frågor är info@bblick.se,
 • Ni som betalar via autogiro kommer att behöva ansöka på nytt om autogiro till det nya bankgirot, mer om detta står i det brev som kommer att skickas ut till samtliga boende,
 • Det kommer inte att ske någon höjning av avgift på grund av bytet av förvaltare, som boende ska kostnaderna vara som tidigare,
 • Hemsidan och Facebooksidan kommer att uppdateras med denna nya information.

varför har vi i styrelsen inte sagt något tills nu?

Det beror på flera saker, men framför allt beror det på att det alltid sker missförstånd. Vi ville inte att någon skulle börja ringa Bredablick för att felanmäla, eller för att få nya avier, eller liknande.

Vi hade i höstas ett uppstartsmöte med Bredablick där vi diskuterade det sista i övergången och Bredablick hade då precis börjat få information från HSB Skåne om vår förening.

Denna informationsövergång har inte gått helt smidigt, vi har upptäckt att HSB Skåne har saknat vissa uppgifter som vi tycker att de borde ha, vilket har gjort att vi har fått komma på lösningar med Bredablick under tiden problem har uppstått.

Tanken var sedan att Bredablick skulle skicka ut ett brev med information till alla boende, och att vi i styrelsen skulle samordna utskicket med information från oss, men tyvärr gick något fel där.

Vi hoppas att ni alla känner att ni kan lita på oss, att vi inte hade fattat ett sådant här stort beslut om vi inte tyckte att det var nödvändigt, och att ni kan känna er trygga med detta.

I början kommer det kanske ske en del missförstånd och problem, när vi alla på nytt lär oss vilket nummer vi ska felanmäla till, hur vi ska betala avierna, och så vidare.

Vi är dock övertygade om att detta kommer att vara värt det, och att Brf Solglittret kommer att få en mycket bättre förvaltning genom Bredablick, än med HSB Skåne.

Som vanligt tar vi tacksamt emot frågor, antingen på Facebook, eller via info@solglittret.se.

Ta hand om er!