Styrelsen

Allmänt om styrelsen

En bostadsrättsförening, som Solglittret, styrs av en styrelse som utses av föreningens boende på årsstämman. Valberedningen, som också utses på årsstämman, lägger utefter behov, fram förslag på nya ledamöter, men man kan även anmäla sitt intresse på själva årsstämman.

Det sker sedan en omröstning och antalet platser fördelas på de som fick flest röster. I Brf Solglittret består styrelsen av tio ledamöter, varav sju är ordinarie och tre är suppleanter. Vanligtvis väljs en ledamot på ett eller två år, så att alla inte slutar sina uppdrag samtidigt.

Valberedningen arbetar för att styrelsen ska bestå av människor med många olika bakgrunder, erfarenheter, kompetenser och liknande, då det är meningen att styrelsen ska representera alla som bor i bostadsföreningen. Om du vill nominera dig själv, eller någon annan, till ledamot i styrelsen kan du kontakta valberedningen via valberedning@solglittret.se.

Medlemmar i styrelsen och valberedningen får varje år ett arvode vars summa bestäms på årsstämman.

Styrelsens uppdrag och förvaltare

Styrelsens uppdrag är att verka för bostadsrättsföreningens bästa. Detta innebär, bland annat, att se till att underhållsarbete sköts, så att inte fastigheterna blir skadade och förfaller, att se till att det dagliga fungerar, som till exempel tvättstugor och liknande, samt att hantera synpunkter, förslag och klagomål.

I Brf Solglittrets fall har styrelsen beslutat att använda sig av Bredablick som förvaltare. Detta innebär att mycket av det dagliga arbetet och hantering av viss reparation, utskick av hyres- och avgiftsavier, trädgårdsarbete, med mera, ligger på Bredablicks ansvar att hantera. Det är därför det i nästan alla sammanhang är en felanmälan till Bredablick man ska göra, ifall man stöter på något som inte riktigt fungerar i fastigheterna, det är det vi betalar förvaltaren för.

För större projekt, som till exempel reliningen, använder sig styrelsen av en projektledare. Projektledarens roll är att, bland annat, ta fram kontaktuppgifter till hantverkare, hantera offerter, och att i allmänhet stå för kompetens som styrelsen saknar, till exempel specifik kompetens när det gäller just relining.

Projektledaren tar sedan med sig informationen tillbaka till styrelsen, som beslutar hur nästa steg ska gå till.

Styrelsens skyldigheter

När man arbetar i styrelsen som ledamot, oavsett om man är ordinarie eller suppleant, gäller tre regler,

  1. Verka för föreningens bästa,
  2. Lojalitetsplikt,
  3. Tystnadsplikt.

Som nämnts tidigare är det styrelsens skyldighet att verka för föreningens bästa. Detta kan ibland innebära att styrelsen måste fatta ett beslut som kanske inte är så roligt, som att till exempel höja avgiften, för att finansiera eller kompensera för ett långsiktigt mål.

Lojalitetsplikt innebär att styrelsen är skyldig att genomföra de beslut som fattats på årsstämman. Om, till exempel, de boende på Brf Solglittret hade röstat igenom att måla innegården rosa, hade det varit styrelsens skyldighet att genomföra uppdraget, på bästa möjliga sätt.

Som styrelsemedlem får man ibland veta saker som kan vara känsliga, till exempel om någon genomgår en skilsmässa, om en persons ekonomiska situation, om funktionsnedsättningar, med mera. På grund av detta har styrelsemedlemmar tystnadsplikt, de får inte lov att dela med sig av information som ovanstående till andra, utan måste då göra en sekretessprövning. Detta är också anledningen till varför du som boende måste säga till i förväg ifall du vill närvara på ett styrelsemöte, det kan finnas känsliga uppgifter som då måste tas vid ett annat tillfälle.

Skräckexempel som brf kinesiska MUREN och BRF IDA

En bostadsrättsförening är ofta värd väldigt mycket pengar. Pengarna är fördelade på fastigheter, ägandet av mark, företagslokaler, med mera. Inkomsterna kommer i stort sett bara ifrån hyror och avgifter från de som bor i föreningen, men ibland finns det även andra intäkter som kan spela roll, som till exempel lån.

Den 8 september 2017 började Sydsvenskan skriva om Brf Ida, en stor bostadsrättsförening i Malmö, som hade hamnat i en ekonomisk kris. Du hittar Sydsvenskans artikelserie här.

Knappt två år senare, den 25 april 2019, kunde man läsa om Brf Kinesiska muren på Sydsvenskan, som också hade hamnat i en ekonomisk kris. Mer om detta hittar du här.

Dessa två skräckexempel väcker många tankar och funderingar, för både boende och styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening. Sydsvenskan har sammanfattat en del tips för hur man kan hålla koll på sin bostadsrättsförening här. Tyvärr kräver länken en prenumeration, men tipsen kan sammanfattas så här,

  • Läs årsredovisningen, dessa finns tillgängliga här, och du kan där gå bak i tiden och följa föreningens utveckling,
  • Engagera dig i föreningen, till exempel genom att gå med i styrelsen,
  • Se till att föreningen sköter bokföring och revision, till exempel genom att anlita en extern revisor.

Om du misstänker att något är fel i föreningen,

  • Prata med dina grannar, se ifall andra är oroliga och har fattat misstanke, skriv ner era tankar,
  • Kräv svar från styrelsen eller revisorn,
  • Kräv en extra årsstämma,
  • Kräv en medrevisor eller särskild granskare.

I Brf Solglittret har vi gjort ett av de absolut bästa valen för att undvika att något som hände Brf Ida och Brf Kinesiska muren ska drabba oss, vi har anlitat en utomstående revisor samt en förvaltare.

Dessa två utomstående instanser har alltid tillgång till föreningens ekonomi, ekonomiska plan, uppgifter om lån, och liknande, och kan genom detta agera som ett första skyddsnät mot eventuella brott.

Vidare finns det begränsningar för hur stora utlägg enskilda styrelsemedlemmar kan göra själva och styrelsen träffas var månad för att gå igenom föreningens status och kan där ställa frågor.

Har du frågor så får du gärna höra av dig till oss i styrelsen via info@solglittret.se.