Bostadsrättsägare

Dina skyldigheter som bostadsrättsinnehavare

Som innehavare av en bostadsrätt är du skyldig att,

  • Betala årsavgiften (månadsavgiften),
  • Vara rädd om fastigheten,
  • Underhålla bostaden,
  • Inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande,
  • Inte störa grannarna.

Reglerna har stöd i Bostadsrättslagen och är ganska restriktiva. Redan ett klagomål från grannen kan få konsekvenser.

Tänk på att du är ansvarig för din lägenhet även när du hyr ut i andra hand!

Konsumentverket och har samlat viktig information om olika boendeformer här.

Här finns beskrivet både skyldigheter och rättigheter som du har som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare och de skyldigheter föreningen har, gentemot dig.

Det finns även avsnitt om störande grannar och hur man kan agera, om man råkar ut för detta, se här, för mer information, eller på fliken Trivselregler.