Om fastigheten

På de följande sidorna hittar du praktisk information om föreningen och fastigheten. Du kan ladda ner ett faktablad här, med sammanfattad information.

Fastighetens beteckning är Lund Solglittret 2. Den uppfördes 1964, och övertogs av Brf Solglittret den 15 oktober 2008. På fastigheten finns tre bostadshus.

Tomtens areal är 14 091 kvadratmeter och ägs av föreningen. Adressen är Sunnanväg 6A-P i Lund.

Förvaltningen av fastigheten sköts huvudsakligen genom avtal med Bredablick.

Utrymmen

I fastigheten finns 252 lägenheter, varav merparten är bostadsrätter och resten hyresrätter som hyr direkt av Brf Solglittret. Det finns tre lokaler med hyresrätt på Sunnanväg 6A-H, samt 6J-P. Förråd finns till alla lägenheter. Det finns gemensamma utrymmen som tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum, och en samlingslokal, mer information hittar du här.

Underhåll

Innan föreningen övertog fastigheten gjordes en besiktning som resulterade i en Ekonomisk plan. Den ekonomiska planen bygger på den bedömning av omfattningen av behoven som gjordes då. Styrelsen följer löpande utvecklingen och reviderar tidsplanen utifrån behov och ekonomi.

Kommande/pågående renoveringar
Genomförda renoveringar/reparationer
– I tvättstugorna har äldre utrustning successivt bytts ut
– Årligen genomförs besiktning och underhåll av lekplatsen

2020 – Nya gungor och lekstationer till lekplatsen
2020 – Utbyte av fönsterbalkar och bruksfogar på höghusens tegelfasader
2019 – Relining av alvloppsstammar färdigt
2016 – Nytt ytskikt på taket på låghuset
2015 – Slutfört dränering höghuset 6H-K
2015 – Nya bommar med som öppnas med lägenhetsnycklar
2015 – Utbyte av balkongräcke på låghus A-G
2015 – Installation av nya utrymningslarm i gemensamma utrymmen
2015 – Installation av brandvarnare i lägenheter
2015 – Byte av träramp vid parkeringsplatserna
2014 – Utvändigt underhåll, fasader
2013 – Balkonger
2013 – Ventilationssystemet
2013 – Nytt bokningssystem i tvättstugorna
2010 – Dränering höghuset 6L-P
2009 – Spolning avloppsstammar