Stadgar

Stadgarnas innehåll styr till stor del hur arbetet med Brf Solglittret ska gå till. De är beskrivningar av regler och kan sammanfattas så här,

 • Du skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick,
 • Föreningen kan, i vissa fall, åtgärda brister i lägenheten på din bekostnad,
 • Du ansvarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten,
 • Vid gemensamt underhåll kan föreningen reparera/byta utrustning/inredning som normalt är ditt ansvar. Beslut skall tas på föreningsstämma,
 • Du får göra förändringar i lägenheten, om dessa sker fackmannamässigt och inte skadar fastigheten,
 • Du skall göra vad som krävs för att förhindra all form av skadegörelse och nedsmutsning, för att hålla ordning och för att hålla fastigheten i gott skick. Du är också ansvarig för dem som vistas i din lägenheten eller utför arbeten åt dig,
 • Du är i vissa fall skyldig att släppa in företrädare för föreningen i din lägenhet,
 • Du får hyra ut din lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Du får inte ha personer boende hos dig som stör andra boende,
 • Du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än som bostad,
 • Du kan bli uppsagd från att bo i din lägenhet av olika anledningar till exempel om lägenheten vanvårdas, om avgiften inte betalas i tid eller om du stör grannarna. Förseelsen får inte vara obetydlig,
 • Innan du blir uppsagd skall du i de flesta fall ges tillfälle att rätta dig,
 • Om du blivit uppsagd från lägenheten, skall bostadsrätten tvångsförsäljas.

Du hittar föreningens stadgarna i sin helhet här.