Uppsägning av hyresrätt

Solglittret är även hyresvärd

En del av föreningens lägenheter är hyreslägenheter. Efterhand som hyresgästerna lämnar lägenheterna, säljs dessa genom mäklare och omvandlas då till bostadsrätter.

Önskar du köpa din lägenhet?

Föreningen anlitar mäklare för försäljning av de lägenheter som blir lediga.

Om du är hyresgäst i Brf Solglittret och funderar på att äga din lägenhet, istället för att hyra, kan mäklaren hjälpa dig att ta fram ett förslag på upplåtelsevillkor för dig.

Du kan även få hjälp att räkna på vad det skulle innebära ekonomiskt.

Uppsägning

Uppsägning av hyreslägenhet görs i flera steg

 1. Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning, blanketten hittar du här
  • Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni
  • Uppsägningen ska skrivas under av samtliga hyresgäster som står på hyresavtalet
  • Om du inte vill använda blanketten nedan för uppsägning, går det bra att skriva en egen. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå dig
 2. Blanketten skickas in till förvaltaren Bredablick, som sedan skickar en bekräftelse på att de har mottagit uppsägningen
  • Postadress: Bredablick Förvaltning Box 243, 201 22 Malmö
 3. Hyresgästen kontaktar Bredablick för avflyttningsbesiktning
  • Besiktningen ska ske senast 10 dagar före avflyttning
  • Vid besiktningen ska lägenhet, balkong och förråd vara tömda och städade
  • All utrustning som tillhör bostaden (dörrar, skåp, hatthyllor med mera) måste finnas i bostaden vid besiktningen
  • Om det finns skador som behöver åtgärdas, felanmäl detta till Bredablick innan avflyttningsbesiktningen
  • Vid skador eller onormalt slitage på bostaden kan du bli ersättningsskyldig

Tänk på att avsluta/flytta dina abonnemang som gäller el, internet, telefon samt hemförsäkring. Kontakta dina leverantörer/operatörer och försäkringsbolag för mer information.

Allmänt om hur du gör en flyttanmälan, adressändring, till Skatteverket hittar du här.

Uppsägning efter dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en månad från dödsdatumet, i annat fall är det tre månader som gäller.

Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga ett dödsfallsintyg. Kontakta Skatteverket gällande intyg, eller läs mer här.

Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du ta kontakt med Bredablick för att skriva om hyresavtalet.